กอ.รมน.ภาค 4 ขอความร่วมมือห้ามนำเข้า 'วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์' (IC) 3 ชนิด พื้นที่ชายแดนใต้

24 พ.ย. 2562 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้แจ้งข่าวต่อสื่อมวลชน ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวการห้ามนำเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจรสำเร็จรูป หรือ IC มายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวั่นนำใช้เป็นส่วนประกอบของระเบิดแสวงเครื่อง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562 ที่ห้องแถลงข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พ.อ.วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านหลายครั้ง พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF และวงจรตั้งเวลาด้วย IC มาเป็นส่วนประกอบในการจุดชนวนระเบิดหลายครั้ง โดยมีการสั่งซื้อจากตลาดซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสั่งซื้อผ่านระบบซื้อขายแบบออนไลน์ ด้วยวิธีการขนส่งทางไปรษณีย์ และขนส่งเอกชนเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของระเบิดแสวงเครื่อง เพื่อนำมาก่อเหตุในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้งเหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(9) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 18(6) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF และวงจรตั้งเวลาด้วย IC

สรุปใจความสำคัญตามประกาศแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ IC ที่ห้ามนำเข้า และซื้อขายโดยเด็ดขาด โดยห้ามมิให้นำเข้าซึ่ง IC และแผงวงจรสำเร็จรูปที่มี IC ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง ตามบัญชีรายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง คือ MT8870DE IC 18 ขา, MT8870DS IC 18 ขา และ HT9170D IC 18 ขา ไอซีถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF เป็นไอซีที่ใช้สำหรับวงจร DTMF เท่านั้น โดยห้ามเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเด็ดขาด

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการขนส่ง กรณีมีบุคคลสั่งซื้อ IC ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นจำนวนมาก หรือตามที่เฝ้าระวัง ให้ทำการบันทึกชื่อ สกุล ที่อยู่ และภาพถ่าย หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ แล้วรายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าทราบ

สำหรับตัว IC คือ ตัววงจรรวม ซึ่งตัว IC เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการรวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นวงจร หรือส่วนของวงจรที่มีขนาดเล็กไว้ในตัวเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน หรือไดโอด เป็นต้น ซึ่งตัว IC มีหลายชนิด แล้วแต่หน้าที่การทำงาน จะมีเลขกำกับเพื่อบ่งบอกชนิด และประเภทการใช้ (ผู้ที่มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าจะทราบกันโดยทั่วไป)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกประกาศดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบ และควบคุมให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ กรณีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนามโดย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4/หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการขนส่งทุกท่านได้ร่วมกันป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถหาซื้อ และสั่งซื้อได้โดยง่ายมาก่อเหตุร้าย สร้างความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์