เมื่อชนชายขอบหนีการกลืนกลายอัตลักษณ์ไทย | หมายเหตุประเพทไทย #289

ชานันท์ ยอดหงษ์ และติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง พูดถึงบทความ “We try to not be Thai”: the everyday resistance of ethnic minorities เผยแพร่ในบล็อกนิวมันดาลา เล่าถึงปฏิบัติการในระดับชีวิตประจำวันของกลุ่มชาวลีซู ทางภาคเหนือ และชาวมานิ ทางภาคใต้ว่ามีการตอบโต้สานปฏิสัมพันธ์กับการสวม "อัตลักษณ์ไทย" ของภาครัฐอย่างไร และในขณะที่ภาครัฐต้องการควบคุมผ่านความเป็นพลเมืองและการทำบัตรประชาชน ในทางกลับกันสิ่งที่ชนชาติพันธุ์มีความต้องการแต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย กลับเป็นเรื่องการพัฒนาสวัสดิการและความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมทั้งการมีวิถีชีวิตที่รักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ถูกผสมกลืนด้วย "อัตลักษณ์ไทย" แบบเดียว

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลัง

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยได้ที่
Facebook
https://www.facebook.com/maihetpraphetthai
YouTube เพลยลิสต์ หมายเหตุประเพทไทย
หรือลงทะเบียนรับชมที่ https://youtube.com/prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์