'ป่าไม้-ส.ป.ก.' เริ่มรังวัดที่ดินเขาสนฟาร์ม 'ปารีณา' แล้ว 'ธรรมนัส' ประกาศยึดคืนที่ ส.ป.ก.นายทุน มาจัดสรรคนจนภายใน 180 วัน

วันนี้ (24 พ.ย.) คณะตรวจสอบที่ดินฯ กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. นำหมายศาลเข้าตรวจสอบพื้นที่เขาสนฟาร์มของ 'ปารีณา' 1,700 ไร่ แล้ว แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่จะรับหมายศาลนำชี้แนวเขต จึงให้ผู้นำชุมชนรับมอบหมายศาลนำเข้าชี้แนว - วานนี้ (23 พ.ย.) 'ธรรมนัส' ประกาศยึดคืนที่ ส.ป.ก.นายทุน มาจัดสรรคนจนภายใน 180 วัน


ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

24 พ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นคณะทำงานตรวจสอบที่ดินเขาสนฟาร์ม ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ พื้นที่ 1,700 ไร่ อ.จอมทอง จ.ราชบุรี นำหมายศาลเตรียมยื่นเข้าตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด แต่ปรากฎว่าในพื้นที่เขาสนฟาร์มไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดที่จะรับหมายศาลจากเจ้าหน้าที่นำชี้แนวเขตได้ คณะทำงานจึงได้มอบหมายให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน เป็นผู้รับมอบหมายศาล นำเข้าชี้แนวเขตในจุดต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ของกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก.

โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ผู้ใหญ่บ้านได้พาชี้จุดเลาะริมรั้วไปยังพื้นที่โซนฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งทราบว่ามีการขนย้ายไก่ออกจากฟาร์มแล้ว โดยในบริเวณพื้นที่จะเห็นแนวเสาไฟฟ้า และการวางท่อน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่ อีกทั้งมีการวางรั้วไฟฟ้าป้องกันแนวเขตไว้ด้วย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายศาลให้เฉพาะผู้มีหน้าที่ตามหมายศาลเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายบริเวณฟาร์มไก่ ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่อยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องตรวจพิกัดดาวเทียมรังวัดแนวเขตโดยรอบ และบริเวณพื้นที่ฟาร์มไก่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนำมาเทียบกับแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ส่วนคณะทำงาน ส.ป.ก. ก็ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่คาดว่าอยู่ในแนวเขต ส.ป.ก. โดยจะนำข้อมูลเทียบเคียงกับแนวแผนที่ที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่คณะทำงานได้หารือกันไว้ ซึ่งจะได้ความชัดเจน แม่นยำ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลทุกจุดแล้ว เจ้าหน้าจะนำมาตรวจสอบจำนวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และครอบครองโดยไม่ถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งจะได้ความชัดเจนในการดำเนินการตามกฎหมาย

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ที่ปรึกษาชุดพยัคฆ์ไพร นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี พอ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ได้ร่วมกันประชุม วางแนวทางในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมกับไปขอหมายค้นจากศาล จ.ราชบุรี ที่ 122/2562 ลงวันที่ 24 พ.ย.2562 เพื่อเข้าตรวจค้น

ในเวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.ราชบุรี เจ้าหน้ากรมการปกครอง นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้น โดยมีนายภูมิพัฒน์ จำปาทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เป็นผู้นำตรวจค้น

เบื้องต้นนั้นพบว่าพื้นที่ ที่มีการประกอบกิจการเขาสนฟาร์ม ประมาณ 690 ไร่ มีที่ดินในส่วนบริเวณฟาร์มไก่ เนื้อที่ ประมาณ 40 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จึงได้ทำการตรวจยึดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

และหากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ทางเจ้าหน้าที่ ก็จะได้ดำเนินคดี ในส่วนของ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ต่อไปเมื่อพื้นที่นั้นถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ 2507 น.ส.ปารีณาฯ ก็จะผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ มาตรา 14 "ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางป่า เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ" ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท แต่ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งสองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

'วีระ' นำข้อมูล-หลักฐานที่ดินฟาร์มไก่ 'ปารีณา' ให้ตำรวจเพิ่ม

วันนี้ (24 พ.ย.) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ยื่นหลักฐานแก่พนักงานสอบสวน หลังพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่ดินฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ พบว่า มีการขออนุญาตประกอบกิจการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ปี 2547 และต่ออายุทุกๆ 3 ปี

ขณะที่ก่อนหน้านี้พ่อของ น.ส.ปารีณา เข้าให้ข้อมูลว่า ครอบครัวได้ครอบครองที่ดินตั้งแต่ปี 2489 แต่ข้อมูลที่นำมาเปิดเผยเมื่อวานนี้ เป็นข้อมูลจากปี 2553-2556 ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่า มีการบุกรุก เพื่อทำประโยชน์และทำกิจการในป่าสงวนแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานจาก ป.ป.ช. เกี่ยวกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน โดยตั้งข้อสงสัยว่า ที่ดินกว่า 1,700 ไร่ มีมูลค่าเป็นเงิน 200,000 บาท ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ หากพิจาณาระหว่างราคาที่ดินกับมูลค่าจำนวนเงิน โดยหลังจากพนักงานสอบสวนได้สอบสวนแล้วเสร็จ จะรวบรวมเอกสาร ยื่นต่อ ปปง.เพื่อให้ตรวจสอบเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ก่อนเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์ต่อไป

'ธรรมนัส' ประกาศยึดคืนที่ ส.ป.ก.นายทุน มาจัดสรรคนจนภายใน 180 วัน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาพบกับกลุ่มเกษตรกรเรียกร้องที่ดินทำกิน ที่ศาลาประชาคม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีกลุ่มตัวแทนผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน 11 กลุ่ม จาก 14 จังหวัดภาคใต้ มารอยื่นหนังสือเรียกร้องที่ดินทำกิน พร้อมกันทั้งหมด พร้อมชาวบ้านอีกกว่า 1,000 คน มารอต้อนรับ ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างเข้มงวด

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงเรื่องการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ส.ป.ก.ทั้ง 14 จังหวัด ว่า รัฐมีหน่วยงาน ส.ป.ก.ในทุกจังหวัด โดยก่อนนี้ตนเดินทางลงไปพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และอีก 13 อำเภอ มาร้องทุกข์ว่าชาวบ้านกว่า 80 เปอร์เซ็นต์อยู่กินในฐานะคนไทยมารุ่นแล้วรุ่นเล่าในที่ดิน แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีเอกสารสิทธิในที่ดินเลย ไม่เข้าใจว่าประชาชนอยู่กันได้อย่างไร เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสะสมมานาน ไม่สามารถแก้ไขได้ ทุกวันนี้เรามีทั้ง ส.ส. ส.ว. ทหาร ตำรวจ ทุกฝ่ายมาช่วยกันแก้ปัญหา หากยังแก้ไม่ได้ก็ให้มันรู้กันไป

รมช.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สิ่งที่ตนจะทำต่อไปนี้ คือ 1.ที่ดิน ส.ป.ก.ที่อยู่ในสัมปทานของกลุ่มนายทุนทุกจังหวัด เมื่อหมดสัมปทานแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.ไว้ก่อน 2.ที่ดินใดก็ตามที่จัดสรรไปแล้ว ไปตกอยู่กับกลุ่มนายทุน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ใช้หลักกฎหมายเดียวกันคือยึดไว้ก่อน 3.ที่ดินใดก็ตามที่อยู่ในเขตอุทยานฯ หรือกรมป่าไม้ ที่มีสภาพไม่ใช่ป่า เป็นที่อยู่ที่ประชาชนเคยใช้เป็นพื้นที่ทำกิน ตามนโยบาย 66/23 ทุกกระทรวงจะต้องทำงานเป็นทิศทางเดียวกัน ในการส่งคืนที่ดินทั้งหมดให้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

ยกเว้นพื้นที่ที่สามารถออกเอกสารสิทธิของกระทรวงมหาดไทยได้ ก็ให้ออกเป็นโฉนด เมื่อเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.แล้ว สิ่งที่ต้องขอร้องพี่น้องประชาชน คือต้องทำตามข้อกำหนดของส่วนราชการในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาคใต้ 14 จังหวัด มีหน่วยงาน ส.ป.ก.ประจำอยู่ ให้ประชาชนไปขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการ ส.ป.ก.ในจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ เรายังมีพื้นที่อีกจำนวนหลายหมื่นไร่ที่ยังไม่ได้จัดสรร

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาประชาชนดำเนินการกันเองด้วยการจัดสรรที่ดินกันแบบผิดๆ ตนขอร้องว่าอย่าไปทำแบบนั้น เพราะหลังจากนี้รัฐบาลจะเซ็ทซีโร่ใหม่ นำมาจัดสรรให้กับผู้ไร้ที่ดินทั้งหมด เมื่อมาจัดสรรกันใหม่จะลงตัว โดยเฉพาะพื้นที่ จ.กระบี่ ตนจะสร้างเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เป็นเมืองใหม่ให้กับเกษตรกร ที่ดินที่อยู่ในเมือง จะนำมาจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย ครอบครัวใดไม่มีเงินสร้างบ้าน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมาดำเนินการให้ทุกคน หลังจากเรายึดคืนพื้นที่ทั้งหมดแล้ว ภายใน 180 วัน หากไม่สามารถนำที่ดินมาจัดสรรให้เกษตรกรได้ ตนจะสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดทันที

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวด้วยว่า อีกเรื่องที่ตนกำลังดำเนินการ และนำเข้าหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องปัญหาแนวเขตที่ดิน ทั้งแนวเขตของกรมอุทยานฯ แนวเขตของกรมป่าไม้ แนวเขตของมหาดไทย แนวเขตของทหาร แนวเขตกระทรวงเกษตรฯ แต่ละกระทรวงใช้แนวเขตของตัวเองเกิดปัญหาทับซ้อน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมานั่งทะเลาะแย่งแนวเขตกันมานาน ตนจึงมีแนวคิดว่าทำไมประเทศไทย ไม่รวมแนวเขตทั้งหมดทำเป็นแนวเขตเดียวกันทั้งหมดเป็นวันแม็ป

โดยจะเชิญทุกกระทรวงเข้ามาพูดคุยร่วมกัน นำแนวเขตของแต่ละกระทรวงมากางรวมกัน แล้วดำเนินการรวมกันเป็นแผนที่เดียวกันทั้งหมด ซึ่งทาง พล.อ.ประยุทธ์ เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว และสั่งการให้ตนดำเนินการเรื่องนี้ได้ทันที ตนรับปากว่าจะมาแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้คนไทยทั้งหมด เพราะตนก็เป็นลูกชาวนา ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องลาออกไปทันทีเช่นกัน

อธิบดีกรมป่าไม้ชี้ 'ปารีณา' รุกที่ป่า 46 ไร่ หลัง จนท.เข้าตรวจสอบที่ดิน 1,700 ไร่ เมื่อช่วงเช้านี้

ที่มาภาพ: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

ต่อมาช่วงคืนวันที่ 24 พ.ย. 2562 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่านายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบ ที่ดินจำนวน 1,700 ไร่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ของ ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้มีการประชุมร่วมกับ ส.ป.ก. โดยนำแผนที่ปี 2521, 2527 และแผนที่ส.ป.ก.ปี 2554 มาเทียบกันเพื่อ ดูแนวเขตดั้งเดิม หลังจากนั้นช่วงบ่ายจึงขอหมายศาลเข้าไปเดินรังวัดในที่พื้นที่

จากการตรวจสอบในวันนี้พบว่า 1. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนประมาณ 30 ไร่ 2. อยู่ในเขตป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวนประมาณ 16 ไร่ (อยู่ระหว่างคำนวณ)

โดยในส่วนนี้คณะเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ยึดถือครอบครอง ต่อไป ซึ่งได้แจ้งความคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ส่วนที่ดินซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตาม พรฎ.กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินฯ สปก. จะเป็นหน่วยงานหลักตามอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่อไป

อธิบดีกรมป่าไม้ ยืนยันว่าไม่มีแรงกดดัน ในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแม้จะเป็น ส.ส.ดัง ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินคดีผู้บุกรุกป่า หลังจากนี้ก็จะรวบรวมหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจะถึงขั้นต้องรื้อฟาร์มไก่ที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตป่าสงวน หรือไม่อย่างไร ยังไม่ขอตอบในช่วงเวลานี้

อธิบดีฯ ระบุต่อว่าสำหรับโทษในคดีบุกรุกป่าสงวนตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับใหม่ มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 20 ปีและหรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท

ที่มาข่าวเรียบเรียงจาก: สำนักข่าวไทย | ผู้จัดการออนไลน์ThaiPBS | ผู้จัดการออนไลน์ | เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์