กวีประชาไท: เพียงจินตนาการ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

วันนี้..

ข้าพเจ้า question แต่เรื่องความจริง

ไม่สิ ทุกๆวันมานี้..

ข้าพเจ้า question แต่เรื่องความจริง

 

ความจริง.. 

ใช่.. ถ้าเพียงมีความจริง

ความจริงในประวัติศาสตร์

ความจริง ‘จริงๆ’ ของชาติ

ความจริงที่ตกผลึกมาเป็นสิ่งของและเรื่องราวต่างๆทุกวันนี้

 

เบื้องหน้านั้น..

มีโรงพยาบาล

ถ้าเพียงแต่มีความจริงในโรงพยาบาล

รวมถึงความเป็นจริงในกลไกทางเศรษฐศาสตร์แห่งโรงพยาบาลทั้งหลาย

ในศูนย์อาหารที่โรงพยาบาลมีเด็กนักเรียนเดินสวนกันขวักไขว่

ใช่..

เรื่องนั้นอีก

ถ้าเพียงแต่มีความจริงในโรงเรียน

มีความจริงของคนดูแลเรื่องราวของโรงอาหารที่พักหลังมักมีกลิ่นสาปส่งที่คลุ้งคาว

 

ความจริง..

ความจริงที่เป็นเรื่องง่ายๆและเป็นสาระของคนในภาครัฐและเอกชน

ความเป็นจริงที่อาจเจ็บปวดแต่แข็งแรงในสัจจะของสถาบันครอบครัว

 

เราจะอยู่กันได้อย่างไร..

ถ้าเรื่องง่ายๆที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์

แต่โดย mind set อันชาญฉลาดของพวกคุณนั้น

กลับเลือกที่จะเป็นสัตว์ประหลาด

และไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลง

 

แม้แต่จินตนาการ

ก็ยังไปไม่ถึง..

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์