Skip to main content
sharethis

ประมวลกิจกรรม จิตอาสา 904 รอบสัปดาห์ 'ผบ.ตร.-แม่ทัพภาค 1' ลอกท่อ CP ประกาศศุกร์สิ้น พ.ย.ทุกปีเป็น 'วันจิตอาสา' กระทรวงทรัพย์ฯ พัฒนาเครือข่าย ทสม. กว่า 8.5 หมื่น สู่ 'เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.' กฟผ. จัดงาน 'พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก' ขณะที่ สพพ.อบรมจิตอาสา 904 ผู้พันเบิร์ด มาบรรยายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทย

 

ผบ.ตร.-แม่ทัพภาค 1 ลอกท่อ

3 ธ.ค.2562 ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานภาพรัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หลายที่ด้วยกัน โดยกิจกรรมที่เป็นภาพข่าวหลายสื่อคือ เช้าตรู่ วานนี้ (2 ธ.ค.62) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานปล่อยแถวกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยร่วมขุดลอกท่อน้ำเสียบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, โรงพยาบาลสมิติเวช, วงเวียนโอเดียน และถนนเยาวราช มี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย, พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น., พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ข้าราชการตำรวจจิตอาสา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

สำหรับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ นั้น ถือว่าเริ่มนับถอยหลังการทำหน้าที่ ผบ.ตร. ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี 2563  และการลงมือขุดลอกท่อน้ำเสียด้วยตัวเอง ถือเป็นครั้งแรกอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน โดยหวังเป็นต้นแบบที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยช่วงหนึ่งของการขุดลอกท่อน้ำเสีย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้พูดติดตลกว่า “เยาวราชทองเยอะ ขุดไประวังเจอทอง"

เช่นเดียวกับ  พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 (ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานภาค 1) ก็ลงไปลอกท่อด้วยตนเอง ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับหน่วยงานราชการ ส่วนท้องที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ทัศนียภาพโดยรอบ ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า) ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กทม. เตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ 

พล.ท.ธรรมนูญ วิถี

(ที่มา : สำนักข่าวไทย และเฟสบุ๊ค วาสนา นาน่วม)

เครือ CP ประกาศศุกร์สิ้น พ.ย.ทุกปีเป็น 'วันจิตอาสา'

ภาพจาก เว็บไซต์เครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่อาคาร  ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯในฐานะประธานดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ พนักงานจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ รวมทั้งจิตอาสาจากประชาคมสีลม และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่พร้อมใจรวมพลังกว่า 500 คน ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์  กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ศุภชัย กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ซึ่งเครือฯ ได้ประกาศให้ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันจิตอาสา โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

(ที่มา : เว็บไซต์เครือเจริญโภคภัณฑ์)

กระทรวงทรัพย์ฯ พัฒนาเครือข่าย ทสม. กว่า 8.5 หมื่น สู่ 'เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.'

วันนี้ (3 พ.ย.62) จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ “ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น” ระดับจังหวัด ระดับภาค และ ดาวรุ่ง ระดับประเทศ รวม 111 รางวัล เผย คาดหวัง ทสม. กว่า 2.3 แสนคน เป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อม เน้นสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ที่ทันสมัย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะการจัดการขยะพลาสติก 

สำหรับ ทสม หรือ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน นั้น รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบัน มี ทสม. ทั่วประเทศ จำนวน 230,830 คน เปรียบเสมือน “โซ่ข้อกลาง” เชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาครัฐและประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักต่อคุณค่า ความสำคัญของฐานทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้หลัก 4 ป. ได้แก่ ป - ประสานความร่วมมือ ป - ประชาสัมพันธ์ ป - ปฏิบัติ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น และ ป - ประเมินผล และเพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานสนองพระราโชบาย ในหลวง รัชกาลที่ 10 จึงได้ขยายผล พัฒนาเครือข่าย ทสม. ไปสู่การเป็นเครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ซึ่งขณะนี้ มี ทสม. จิตอาสาทั่วประเทศแล้ว มากกว่า 85,000 คน

(ที่มา : ไทยโพสต์)

กฟผ. จัดงาน 'พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก'

วานนี้ (2 ธ.ค.62) สุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก และร่วมเป็นสักขีพยานในการแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการสืบสานศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอีก 5 หน่วยงาน คือ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, มูลนิธิรักษ์ดินน้ำ Earth Safe Foundation และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชนแม่แจ่มชุมชนรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า จิตอาสา 904 วปร. และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

(ที่มา เดลินิวส์)

สพพ.อบรมจิตอาสา 904

27 พ.ย.ที่ผ่านมา พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 เพื่อเป็นโครงการฯ ต้นแบบ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยให้หน่วยราชการต่างๆ ที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน

สพพ. จึงร่วมกับฝ่ายบริหารอาคารซันทาวเวอร์ส จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 ณ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด)ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม และรองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กระทรวงกลาโหม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ และกรมศุลกากรร่วมบรรยายพระราชประวัติตั้งแต่รัชสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

(ที่มา เว็บไซต์ สยามธุรกิจ)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net