ต.ค. 2562 ผู้ประกันตนว่างงาน 174,529 คน ถูกเลิกจ้าง 27,578 คน

เดือน ต.ค. 2562 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 174,529 คน จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง 27,578 คน


ที่มาภาพประกอบ: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator

4 ธ.ค. 2562 จากข้อมูลรายงาน เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ต.ค. 2562 ระบุว่าจากข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 2562  มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 11,622,267 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ต.ค. 2561) ซึ่งมีจํานวน 11,511,272 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน ต.ค. 2562 เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลง (%MoM) ของเดือน ก.ย. 2562 พบว่าในเดือน ต.ค. 2562 มีอัตราเพิ่ม ขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.96 โดยลดลงจากเดือน ก.ย. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ -0.56

สถานการณ์การว่างงาน ('ผู้ว่างงาน' หมายถึงผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 2562 มีผู้ว่างงานจํานวน 174,529 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ต.ค. 2561 ซึ่งมีจํานวน 157,997 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน ก.ย. 2562 ซึ่งมีจํานวน 172,412 คน) ซึ่งหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง) ในเดือน ต.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.50 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ก.ย. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.48 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติเดือน ต.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 มีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.0 

ด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง (อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผู้ประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจํานวนผู้ประกันตนมาตรา 33) พบว่าเดือน ต.ค. 2562 ผู้ประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจํานวนทั้งสิ้น 27,578 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24 มีอัตราการเลิกจ้างคงที่เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.22 และมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. ของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.20 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์