กกต.ยื่นศาล รธน. ยุบพรรคอนาคตใหม่ - เลขาฯพรรคเชื่อกู้เงินจาก 'ธนาธร' ไม่ผิด

กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ เลขาธิการ กกต. ปฏิเสธแสดงความเห็น ด้านเลขาฯพรรคเชื่อกู้เงินจาก 'ธนาธร' ไม่ผิด เหตุไม่มีข้อห้ามบัญญัติไว้ ชี้ 'เงินกู้' ไม่ใช่รายได้ของพรรค แต่อยู่ในสัดส่วนของหนี้สิน

 

แฟ้มภาพ

11 ธ.ค.2562 ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แล้ว

ที่ประชุมเห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นเงินจำนวน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

เลขาธิการ กกต. ปฏิเสธแสดงความเห็น

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา รายงานด้วยว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการ กกต.ให้สัมภาษณ์ภายหลังที่ประชุม กกต.มีมติด้วยเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีดังกล่าว ว่า ขณะนี้ ตนยังไม่ทราบว่าสำนักงานกกต.จะยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อใดเนื่องจากวันนี้ตนเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณของกกต.ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เท่านั้น และไม่ขอแสดงความเห็นต่อ มติของที่ประชุม กกต.ดังกล่าว

เปิด กม.ที่อ้างเล่นงาน

สำหรับ มาตรา 72 ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า

"มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

อย่างไรก็ตามคำว่า “ประโยชน์อื่นใด” นี้ มีนิยามไว้ใน พ.ร.ป.ดังกล่าวด้วยว่า "หมายความรวมถึง การให้ใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้ส่วนลด โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และการทําให้หนี้ที่พรรคการเมือง เป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับสิ้นไปด้วย"

ขณะที่ มาตรา 92 (3) พ.ร.ป.เดียวกัน ให้อำนาจ กกต. พิจารณาเบื้องต้นหากมีหลักฐานอันควรเชื่อเห็นว่า มีพรรคการเมืองใดกระทำสิ่งที่ต้องห้าามก็ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า มีการกระทำความผิดจริงให้สั่งยุบพรรคการเมืองนั้น และให้ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค

เลขาฯพรรคเชื่อกู้เงินจาก 'ธนาธร' ไม่ผิด เหตุไม่มีข้อห้ามบัญญัติไว้

ก่อนหน้ามีข่าว กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ทีมข่าววิทยุรัฐสภา รายงานว่า ปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการสืบสวนไต่สวน เรื่องการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ว่ามีความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ นั้น เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวชี้แจงว่า พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่ก่อตั้งใหม่จำเป็นต้องมีการใช้งบประมาณ เพื่อจัดตั้งสำนักงาน ตั้งสาขาพรรคประจำจังหวัด ประกอบกับในช่วงเวลานั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังไม่ปลดล็อคในการประกาศห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมต่าง ๆ พรรคจึงไม่สามารถระดมทุนบริจาคได้ ขณะเดียวพรรคการเมืองถือเป็นนิติบุคคลและตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองกู้เงิน อย่างชัดเจน มีเพียงห้ามรับเงินจากต่างชาติ หรือห้ามตั้งสาขาในต่างประเทศ ดังนั้น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จึงให้พรรคกู้ยืมเงิน และเมื่อเปิดระดมทุนได้พรรคจะทยอยใช้เงินคืน ทั้งนี้ ยืนยันว่า เงินกู้ ไม่ใช่รายได้ของพรรค แต่อยู่ในสัดส่วนของหนี้สิน ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจเป็นการทำนิติกรรมอำพรางว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินบริจาคนั้น ยืนยันไม่เป็นความจริง เพราะเงินบริจาคต้องไม่ได้คืน แต่เงินกู้ต้องคืนเงินให้กับผู้ให้กู้ ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ได้ทยอยคืนเงินให้กับ ธนาธร ไปแล้วหลายครั้ง

ปิยบุตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การตีความของ กกต. จะมองว่ากรณีดังกล่าวของพรรคอนาคตใหม่เป็นการครอบงำทางการเมืองหรือไม่นั้น ส่วนตัวเห็นว่า การบริจาคเงินให้พรรคเกิน 10 ล้านบาท ย่อมมีโทษอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่ในกรณีของพรรค ตนมองว่า กฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองกู้เงินอย่างชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่พยายามทำให้เกิดความโปร่งใส แต่กลับถูกคดีความ ทั้งที่พรรคต้องการทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความขัดแย้ง ไปสู่อนาคตแบบใหม่

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์