'มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์' หวัง​ยกเลิก​ พ.ร.บ.ค้า​ประเ​ว​ณี​ หลัง ครม.มีมติปรับปรุง กม.

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ยินดี หลัง ครม.ประกาศเรื่องการเห็นชอบปรับปรุง กม.ปราบปรามการค้าประเวณี แต่ยังผิดหวังที่ยังให้มีการลงตราประทับห้ามผู้หญิงที่ถูกจับกลับเข้าประเทศไทยชี้เป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุและละเมิดสิทธิฯ เสนอให้ยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีและใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วแทน ที่สามารถป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย์ ปกป้องเด็กและสังคมได้

 

จากเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พ.รบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 นั้น

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในประเด็นนี้ได้ออกใบแถลงข่าวถึงความรู้สึกต่อมติ ครม.ดังกล่าว โดยระบุว่า เราพนักงานบริการจากมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์รู้สึกยินดีที่กฎหมายการค้ามนุษย์จะได้รับการทบทวนแต่เรายังผิดหวังกับมติครม.ที่ยังให้มีการลงตราประทับห้ามผู้หญิงที่ถูกจับกลับเข้าประเทศไทยอีกเพราะรู้สึกเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่  ทั้งนี้จากปี 2528 จันทวิภา อภิสุข  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ร่วมกับพนักงานบริการมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ เรียกร้องให้ยกเลิกความผิดต่อพนักงานบริการเพื่อลดการแสวงหาประโยชน์จากพนักงานบริการ  และแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การคอรัปชั่น ผ่านมาแล้ว 35 ปี กับอีก15 รัฐบาล เรารู้สึกดีใจที่รัฐบาลพร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2560  คณะกรรมการซีดอ (CEDAW) มีข้อเสนอให้รัฐบาลไทยทบทวนกฎหมายค้าประเวณี ยุติการล่อซื้อ และบุกทลาย รวมถึง ให้บังคับใช้กฎหมายแรงงานเข้ามาคุ้มครองพนักงานบริการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ได้เริ่มทบทวน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าหรือความชัดเจน ในขณะเดียวกันมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้จัดทำข้อมูล งานวิจัย และหลักฐาน ยื่่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมาธิการเด็กและสตรีฯ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนวทางการแก้ไข

“การยกเลิกพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีสามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วใช้แทนได้ เช่น พ.ร.บ.ปราบปรามการค้าประเวณี ที่สามารถป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย์ ปกป้องเด็กและสังคมได้  ยกตัวอย่างการยกเลิกความผิดต่อกัญชา ไม่ได้ทำให้เพิ่มปัญหาสังคม ไม่มีการตีตรา แต่กลับทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และทำให้นายกฯกล้าที่จะแสดงการยอมรับ ผู้หญิงที่ทำงานก็ควรได้รับการยอมรับเช่นเดียวกัน”

"เราเห็นว่าสิทธิของเราถูกมองเห็นถึงความสำคัญชัดเจนมากขึ้น หวังว่าผู้ที่จะเข้ามาปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้จะรับฟังความคิดเห็น และยอมรับข้อมูลของเราอย่างเต็มใจ" พนักงานบริการมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ระบุในใบแถลงข่าว

สำหรับมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม.ว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ข้อสรุปดังนี้ เรื่องที่ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วและสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คือ 1) พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ได้กำหนดมาตรการรองรับในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานหรือผู้เสียหาย ซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรงที่มีความครอบคลุมถึงญาติของพยานหรือผู้เสียหาย โดยมีมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 2) การส่งคนต่างด้าวที่กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักร จะไม่มีการระบุฐานความผิด มีแต่เพียงการลงตราประทับในหนังสือเดินทางว่าเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศไทย 3) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว ทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

สำหรับสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม คือ 1) ยกระดับแผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีสถานะเป็นระเบียบเพื่อการบังคับใช้ที่ชัดเจน 2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามแผนบูรณาการฯ อย่างเคร่งครัด 3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของผู้เสียหายที่จะได้รับความช่วยเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท