พีมูฟจี้รัฐบาลให้จริงใจแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ-ที่ดิน โวย 4 เดือนไม่มีความคืบหน้า

19 ธ.ค.2562 วันนี้ เมื่อเวลา 16.00 น.ที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ประมาณ 30 คน ได้แถลงท่าทีต่อการแก้ไขปัญหากับรัฐบาล โดยมีการอ่านแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาและให้โอกาสคนจนพิสูจน์ความเป็นจริง

โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขปส. หรือ พีมูฟ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลงมาการแก้ปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน ซึ่งปัญหาเกี่ยวข้องกับกระทรวงต่าง ๆ 7 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงคมนาคม , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กว่า 200 กรณี ในช่วงรัฐบาลปัจจุบัน ขปส. ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดกลไกในการแก้ปัญหาโดยรัฐบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2562 ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรองประธานนั้น คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง ในวันที่ 25 ต.ค.2562 โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน โดยมีรัฐมนตรีเป็นประธาน จำนวน 10 คณะ เร่งรัดการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ด้าน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีปัญหารับประเด็นไปดำเนินการนั้น

1.การแก้ไขปัญหาพีมูฟนั้นเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งประเทศไทยยืนเป็นอันดับหนึ่งที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งประธานกรรมการ ต้องให้ความสำคัญมาประชุมทุกครั้ง เพื่อแสดงถึงความจริงใจ และต้องให้โอกาสคนจนได้พิสูจน์ข้อเท็จริงในการแก้ปัญหา ยุติการดำเนินคดีทุกกรณี

2.กรณีปัญหาของพีมูฟ 193 กรณีปัญหาที่ดิน รัฐบาลก็ให้โอกาสประชาชนพิสูจน์ความจริง เร่งแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม เราขอยืนยันว่า การแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อันเป็นปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาและการแก้ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ต้องดำเนินการควบคู่กันไปอันจะทำให้การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว อันนำมาซึ่งการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน การนำเสนอปัญหาของพีมูฟที่ผ่านมา จึงเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาของประชาชนจากความเดือนร้อนเฉพาะหน้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอันเป็นที่มาของความไม่เป็นธรรมและความเลื่อมล้ำในสังคม เราขอยืนยันว่า หากกลไกคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ติดขัด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เราก็พร้อมยกระดับการกดดัน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอที่มีรับรองหลักการตามข้อตกลงเบื้องต้นกับตัวแทนรัฐบาล ให้ได้ความเป็นธรรม จนถึงที่สุด 

หนูเดือน แก้วบัวขาว คณะกรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กล่าวว่า กระบวนการแก้ไขปัญหาตามกลไกคณะกรรมการเมื่อพบข้อเท็จจริงก็สามารถแก้ไขได้ กรณี แสงเดือน ตินยอด หน่วยงานพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วนำข้อมูลขึ้นสู่ศาล เมื่อศาลพบข้อเท็จจริงก็ยกฟ้อง ยังมีอีกหลายกรณีที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนเขตป่าแล้วถูกดำเนินคดี เปรียบเทียบกับกรณี ส.ส. บางคน ถือสิทธิในที่ดินป่าสงวนเกือบ 2,000 ไร่ แต่ชาวบ้านที่ตามุย ถือครองที่ดินแค่ 2 ไร่ แต่กำลังถูกฟ้องคดีในชั้นศาล

ดิเรก กองเงิน คณะกรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กล่าวว่า 4 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลจัดการประชุม 1 ครั้ง ทุกประเด็นปัญหาไม่มีความคืบหน้า นั่นแสดงว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจกับพีมูฟ กรณีนางแสงเดือน ตินยอด ถึงแม้ในวันนี้ผลการพิจารณาจะยกฟ้อง แต่ที่ผ่านมาต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ผู้ที่ออกคำสั่งต้องรับผิดชอบ น่าจะจ่ายค่าเสียหายถึงจะเกิดความเป็นธรรม

“หวังว่าปัญหาที่หมักหมมมา 5 ปี จะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ ตั้งกลไกแล้วประธานต้องมาทำหน้าที่ในการประชุม หากพรุ่งนี้ประธานไม่มา พีมูฟจะมีการยกระดับต่อไป ลงถนนก็ต้องลง” ดิเรก กล่าว 

รายงานข่าวระบุด้วยว่า 20 ธ.ค.นี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรองประธาน จะมีการประชุมครั้งที่ 2 มีการมอบหมายให้ รมต.ประจำสำนักนายก ฯ เป็นประธาน เช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมา พีมูฟจึงมีความกังวลว่าการแก้ไขปัญหาอาจไม่มีความคืบหน้า เนื่องจาก รมต.ประจำสำนักนายก ฯ ไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามมติการประชุมครั้งที่ผ่านมา และไม่มีอำนาจในการสั่งการกระทรวงต่าง ๆ

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์