สปสช. รับรางวัลถ่ายทอดสื่อสาร ดูแลคนพิการด้านการได้ยินเข้าถึงสิทธิบัตรทอง

สปสช. รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “หน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น ประจำปี 2562” จับมือ TTRS เพิ่มบริการล่ามภาษามือผ่านวีดีโอโฟน ลดช่องว่างการสื่อสารกลุ่มคนพิการด้านการได้ยิน คุ้มครองสิทธิบัตรทอง เข้าถึงบริการสุขภาพ  

25 ธ.ค. ทีมสื่อสาร สปสช. รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (23 ธ.ค.) ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. และดวงนภา พิเชษฐ์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช. ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (TTRS OK) จาก ศ.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เข้าร่วม

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การคุ้มครองผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้เข้าถึงบริการสุขภาพนั้น สายด่วน สปสช.1330 เป็นช่องทางหลักสำคัญที่ผู้มีสิทธิใช้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง รวมถึงการร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงสิทธิ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยเป็นการให้บริการด้วยเสียงเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิครอบคลุมถึงคนพิการด้านการได้ยิน ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันทั่วประเทศมีคนพิการทางการได้ยินไม่ต่ำกว่า 300,000 คน และในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีสิทธิในระบบบัตรทอง ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561 สปสช. จึงเพิ่มช่องทางบริการล่ามภาษามือทางวีดีโอโฟน (Video Phone) โดยร่วมมือกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ด้วยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่าง 2 ศูนย์ คือสายด่วน สปสช. 1330 และศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

จากการเพิ่มช่องบริการล่ามภาษามือทางวีดีโอ โฟน (Video Phone) เพื่อคุ้มครองผู้มีสิทธิบัตรทองนี้ ส่งผลให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงบริการสอบถามข้อมูลสิทธิบัตรทองผ่านบริการตู้ TTRS ที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ จำนวน 180 แห่งทั่วประเทศ เว็บไซต์ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย www.ttrs.or.th และผ่านมือถือด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mymmx ttrs video ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นเพิ่มขึ้น ช่วยลดช่องว่างที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารลงได้ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพให้กับประชาชน ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น ประจำปี 2562 ที่ สปสช. ได้รับมอบในครั้งนี้ สะท้อนถึงการดำเนินงานของ สปสช. ที่ได้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคนพิการที่มีข้อจำกัดการเข้าถึงบริการ ซึ่ง สปสช.ได้แก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคต่าง ๆ ในการเข้าถึงสิทธิบัตรทองให้กับประชาชน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์