Skip to main content
sharethis

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทำโพลล์สอบถามคนไทยถึงความหวังในปีใหม่ 2563 พบ อยากให้สุขภาพแข็งแรง เศรษฐกิจดี ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาค่าครองชีพ ข้าวของแพง ปราบคอร์รัปชั่น สิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองที่สุดคือจะตั้งใจดูแลครอบครัวให้สบาย มีกินมีใช้มากที่สุด

30 ธ.ค. 2562 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “พรปีใหม่ 2563 ที่คนไทยอยากขอ”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,154 คน

ผลสำรวจพบว่า หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ประชาชนอยากขอให้สุขภาพแข็งแรงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ขอให้เศรษฐกิจดีสุดโต่ง คิดเป็นร้อยละ 16.0  ขอให้บ้านเมืองสงบสุข / ไม่มีศึกศัตรูรอบข้าง คิดเป็นร้อยละ 11.4 ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง คิดเป็นร้อยละ 11.0 และขอให้นักการเมืองเลิกทะเลาะกัน คิดเป็นร้อยละ 10.5

หากขอของขวัญ 1 ชิ้น ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 จากรัฐบาล ประชาชนอยากขอให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ ขอให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ 17.4 ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร คิดเป็นร้อยละ 14.9 ขอนโยบายช่วยเหลือคนยากจนแบบบัตรคนจน เพิ่มเงินช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 10.1 และขอให้พัฒนาประเทศ ระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4

1 เรื่อง ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือสังคม พบว่า ประชาชนอยากตั้งใจดูแลครอบครัวให้สบาย มีกินมีใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ ตั้งใจดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 32.9 และตั้งใจจะเป็นคนดีของสังคม ไม่ทำผิดกฎหมาย จารีต ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 18.5  

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net