7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 4 อุบัติเหตุรวม 1,988 ครั้ง เสียชีวิต 208 ราย บาดเจ็บ 2,031 ราย

สรุปอุบัติเหตุ 4 วัน (27-30 ธ.ค. 2562) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,988 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 208 ราย บาดเจ็บ รวม 2,031 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 16 จังหวัด อุบัติเหตุสะสมสูงสุด-เชียงใหม่ 61 ครั้ง เสียชีวิตสะสมสูงสุด-กรุงเทพฯ 11 ราย 


ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

31 ธ.ค. 2562 เว็บไซต์คมชัดลึก รายงานว่านายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานแถลงข่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 485 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 48 ราย ผู้บาดเจ็บ 484 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 33.20 ขับรถเร็ว ร้อยละ 28.66 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.76 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 60.41 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 38.14 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 35.46 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 26.19 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.70

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,044 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,757 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 998,559 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 221,435 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 59,953 ราย ไม่มีใบขับขี่ 52,650 ราย โดยจังหวัด ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (18 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครปฐม (4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และเลย (จังหวัดละ 19 คน) 

7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันแรก อุบัติเหตุ 464 ครั้ง เสียชีวิต 43 ราย บาดเจ็บ 466 ราย
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 2 อุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง เสียชีวิต 109 ราย บาดเจ็บ 993 ราย
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 3 อุบัติเหตุรวม 1,504 ครั้ง เสียชีวิต 159 ราย บาดเจ็บ 1,549 ราย

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 4 วันของการรณรงค์ (27 - 30 ธ.ค. 2562) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,988 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 208 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 2,031 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 16 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (61 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (11 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครปฐม (66 คน)

นายวิตถวัลย์ กล่าวต่อไปว่าในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่และมีการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงหลายพื้นที่มีการจัดงานรื่นเริง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้สั่งการจังหวัดดำเนินมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยให้ปรับแผนการตั้งด่านชุมชนบนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเข้าสู่ถนน สายหลัก เน้นการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ กวดขันตาม 10 มาตรการหลัก คุมเข้มบริเวณสถานบันเทิง พื้นที่จัดงาน และบริเวณเส้นทางโดยรอบที่มีการจัดงานรื่นเริง (Countdown) และจุดที่มีประชาชนมารวมกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ได้กำชับให้ดำเนินมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำหน่ายแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงการจำหน่ายสุราในลักษณะเร่ขาย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ใช้มาตรการเชิงรุกทั้งด่านครอบครัว ด่านชุมชน เพื่อป้องปรามและเตือนให้ผู้ขับขี่ “ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง” โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความประมาท เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และร่วมกันมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

กรมคุมประพฤติเผยคดีศาลสั่งคุมความประพฤติ 4 วัน กว่า 5,000 คดี 

ThaiPBS รายงานว่ากรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ รวม 4 วัน กว่า 5,000 คดี คดีเมาขับเพิ่มขึ้นจากปีใหม่ 2562 ถึง 1,705 คดี กรุงเทพฯ ยังมากที่สุด ส่วนจังหวัดภาคอีสาน 8 จังหวัด

สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 4 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 27-30 ธ.ค.2562 มีจำนวน 5,008 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 4,856 คดี, คดีขับเสพ 139 คดี, คดีขับซิ่ง/ แข่งรถ 1 คดี และคดีขับรถประมาท 12 คดี

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ สะสม 4 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ.2562 จำนวน 3,151 คดี กับปี พ.ศ.2563 จำนวน 4,856 คดี เพิ่มขึ้นถึง 1,705 คดี คิดเป็นร้อยละ 54.11

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร คดีสูงถึง 306 คดี ในขณะที่ภาคอีสาน มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด มากถึง 8 จังหวัด จาก 10 ลำดับแรก ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครพนม กาฬสินธุ์ และสุรินทร์

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังตรวจสอบประวัติการกระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,835 คดี พบมีผู้กระทำผิดซ้ำ 63 คดี อย่างไรก็ตาม กรมคุมประพฤติได้เน้นย้ำสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ทั้งถนนสายหลักและสายรอง 152 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และเครือข่ายในพื้นที่ 967 คน พร้อมทั้งได้จัดให้มีการทำงานบริการสังคมโดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแจกน้ำดื่ม กาแฟและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรบนท้องถนน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์