โหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯ 2563 วาระ 2-3 แล้ว หลังถกยาว 4 วัน

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 ในวาระที่ 2 และ 3 แล้ว เห็นด้วย 253 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง หลังอภิปรายรวม 4 วัน

11 ม.ค. 2563 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันนี้ (11 ม.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 4 เริ่มเวลา 10.47 น. ซึ่งช้ากว่ากำหนดประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ในเวลา 9.30 น. แล้วปรากฎว่าสมาชิกมาประชุมน้อยจึงพักการประชุมเพื่อรอสมาชิก โดยจะไม่มีการนับองค์ประชุมใหม่เพราะเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการพักการประชุมเมื่อคืนวานนี้ (10 ม.ค.) 

หลังจากเปิดการประชุมแล้วนั้น นายชวน กล่าวในที่ประชุมว่าส่วนตัวเข้าใจว่าสมาชิกหลายคนติดภารกิจงานวันเด็กแห่งชาติ และมีหลายคนที่มาประชุมจำเป็นต้องทิ้งงานวันเด็กในพื้นที่ของตนเองด้วย ดังนั้นจึงขอให้เจ้าของงานเข้าใจ เพราะ ส.ส.ติดประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณให้เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามนายชวนปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนว่าการพิจารณางบประมาณจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้หรือไม่โดยตอบเพียงสั้นๆ ว่าให้ไปถามเขาดู

ทั้งนี้การประชุมจนถึงขณะนี้ ยังเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่เช้าพิจารณาไปแล้ว 3 มาตรา คือ มาตรา 40-42 ในหมวดงบประมาณบูรณาการ ทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และการบริหารจัดการน้ำ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา 43 แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดผู้ติดยาเสพติด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อภิปรายในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างบประมาณที่ในส่วนของกระทรวงได้รับมานั้น ได้บริหารจัดการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าเพราะต้องใช้งบประมาณบางส่วนกับรางวัลนำจับ และมองว่างบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทที่จัดสรรให้นั้นค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับสถานการณ์ยาเสพติดที่ระบาดได้ง่ายในประเทศไทย แต่ยืนยันว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด

นายจุติ ไกรฤกษ์ ในฐานะกรรมาธิการฯ ไม่ยืนยันว่านายกฯ จะเดินทางมาร่วมประชุมสภาฯ หรือไม่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่จบภายในวันนี้ และต่อเนื่องการประชุมไปในวันพรุ่งนี้ ส่วนตัวยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้มองว่า เป็นการยื้อเวลา

คลิปการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (11 ม.ค. 2563)

'ประยุทธ์' ขอดูเวลา ร่วมฟังถก พ.ร.บ.งบฯ วาระ 2-3 หรือไม่

ช่วงเช้าหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการไปร่วมรับฟังการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระ 2-3 ซึ่งนายกฯ ตอบเพียงสั้นๆ ว่าขอดูเวลาก่อน

เมื่อถามว่าได้สั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองที่ จ.ลพบุรี แล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่าสั่งการไปเรียบแล้วและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ก็ลงพื้นที่ไปแล้ว เมื่อถามย้ำว่าจะมีการตรวจค้นสถานที่ราชการต่างๆ ด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่าเขาก็มีการสั่งการและระมัดระวังกันอยู่แล้ว

เห็นชอบผ่านร่าง 253 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

เวลา 17.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าวเข้าสู่การลงมติว่าเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้หรือไม่ จากนั้นสมาชิกในที่ประชุมลงมติโหวต ผู้เข้าประชุม 450 คน ผลการลงมติ เห็นด้วย 253 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

ต่อมาเป็นลงมติอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ ซึ่งผลออกมาคือเห็นชอบ

'ประยุทธ์' ขอบคุณสภาฯ ผ่านงบ 2563 ลั่นใช้จ่ายโปร่งใส พร้อมรับฟังปรับปรุง

เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 11 ม.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังสภาฯ โหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่านข่าวก่อนหน้า สภาฯ โหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 63 วาระ 2-3 แล้ว หลังถกยาว 4 วัน) ว่า คำแนะนำ ข้อเสนอ รวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกได้เสนอไว้ตลอดระยะเวลาการประชุม รัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณ และจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเงินงบประมาณมากที่สุด รวมทั้งขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญทุกคนที่สละเวลาในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ร่วมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ รัฐบาลจะนำไปปรับปรุงจัดสรรเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

“กระผมขอให้ความมั่นใจว่านโยบาย มาตรการ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้ จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลเพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใส และดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล” จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุมสภา

เปิดชื่อ ส.ส. โหวตสวนฝ่ายค้าน 'เศรษฐกิจใหม่ 5 เพื่อไทย 2 ประชาชาติ 1'

ผลโหวตลงมติวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 นั้นมีมติเห็นด้วย 253 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียงนั้น ปรากฏว่า มีส.ส.ฝ่ายค้านที่ไปร่วมลงคะแนนเห็นด้วยให้กับฝ่ายรัฐบาล จำนวน 7 คน เป็นของพรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คน คือ 1.นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5.นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย 1 คน คือ นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชาติ 1 คน คือ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

ขณะที่นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ลงมติไม่ลงคะแนนเสียง ซึ่งส.ส.เหล่านี้เป็นบุคคลหน้าเดิมที่เคยสวนมติฝ่ายค้าน ด้วยการลงมติร่วมเป็นองค์ประชุมในการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบคำสั่งจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 ยกเว้น นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เพียงคนเดียวที่เป็นส.ส.หน้าใหม่ที่โหวตสวนมติวิปฝ่ายค้านในครั้งนี้ ส่วน อดีตส.ส.อนาคตใหม่ 4 คนที่ถูกขับออกจากพรรค คือ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา และน.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ที่ย้ายไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อย ต่างลงมติไปในทางเดียวกันคือ เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

ที่มาเรียบเรียงจาก: สำนักข่าวไทย [1] [2] | ผู้จัดการออนไลน์ | ไทยรัฐออนไลน์ [1] [2] | มติชนออนไลน์

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์