กวีประชาไท: รักชาติ ยิ่งชีพ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

โถ“รักขาติ ยิ่งชีพ” หลักสูตรใหม่

มหาวิทยาลัย ใช้ปลูกฝัง

นักศึกษาอาจพาพก ตกภวังค์

จบออกมาคลุ้มคลั่ง “พังชาติ”เรา

 

เป็นอาจารย์ฝักใฝ่ ไม่มีสมอง

อยากสนอง อวดโชว์ความโง่เขลา

คงคิดว่าคนไทย อะไรก็เอา

เพราะหูเบา หลอกอย่างไร ไม่รู้ความ

 

อันหลักสูตรควรปรับเปลี่ยน เพื่อให้ดี

แต่ถ้าทำแล้วอัปรีย์ ควรจะห้าม

อย่ายัดเยียดให้นิสิต ต้องคิดตาม

โดยพวกชั่วเลวทราม พล่ามบรรยาย

 

พึงคิดเถิดนิสิต นักศึกษา

ปริญญา ต้องมีค่า มีความหมาย

อย่าเพียงจบ มาแบบ โง่งมงาย

เชื่อพวกควาย ทำลายชาติ พินาศพัง

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์