โพลสำรวจคน กทม. 71.2% ระบุเคยเรียกมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน

บ้านสมเด็จโพลสำรวจคน กทม. พบ 71.2% ระบุเคยเรียกมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน 64.2% รู้เรื่องการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างทางแอปพลิเคชัน

26 ม.ค. 2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,117 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 21 - 24 มกราคม 2563 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล กล่าวว่าผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2558 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยรถจักรยานยนต์ที่นำมาใช้จะต้องจดทะเบียนถูกต้อง (ป้ายเหลือง) ผู้ขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัว และรถจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์หรือการปล่อยให้เช่าเสื้อวิน ในปี 2562 ทางกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาเตือนกรณีผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างบางรายนำเสื้อวินรถจักรยานยนต์มาปล่อยเช่าหรือขายในราคาสูง การนำรถจักรยานยนต์มาให้บริการประชาชน โดยจัดทำเสื้อวินและลักลอบพิมพ์ตัวเลขบนเสื้อกั๊ก โดยที่เสื้อวินรถจักรยานยนต์ที่ทางราชการออกให้ ไม่สามารถทำการปล่อยเช่า, ซื้อขาย, และไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขบนเสื้อวินเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ขับรถในวินได้ หากพบการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับส่งผู้โดยสารมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท การแต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท รวมไปถึงการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์ที่จอดบนทางเท้า ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 475 วิน ทางกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตไปสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงหรือจุดเหมาะสม เพื่อย้ายวินมอเตอร์ไซค์ลงจากทางเท้า และรัฐบาลมีนโยบายให้บริการรถจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายเพิ่มความสะดวกและเป็นธรรมแก่ประชาชน เบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศกฎกระทรวงฯ ในเดือน มี.ค 2563 ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะเพื่อความรวดเร็วเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 41.7 อันดับที่สองคือ เพื่อความสะดวกสบาย ร้อยละ 32.7 อันดับที่สามคือลดปัญหาการหาที่จอดรถ ร้อยละ 24.2 และทราบว่ามีการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างของทางภาครัฐ โดยมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องเป็นป้ายทะเบียนสีเหลือง เสื้อวิน บัตรประจำตัว ตรงกับผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้อยละ 64.2

ในส่วนของการปรับปรุงการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อันดับหนึ่งคือ เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา ร้อยละ 25.6 อันดับที่สองคือ ขับรถเร็ว/ผิดกฎจราจร ร้อยละ 25.5 อันดับที่สามคือสภาพรถจักรยานยนต์/หมวกกันน็อก ร้อยละ 15.8 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านทางโทรศัพท์ ร้อยละ 60.5 และเคยใช้บริการการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน ร้อยละ 71.2 โดยเหตุในการบริการการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน อันดับหนึ่งคือ สะดวก/ไม่ต้องเดิน/ไม่ต้องรอ/หาวิน ร้อยละ 40.1 อันดับที่สองคือ อัตราค่าโดยสารที่แน่นอน ร้อยละ 22.5 อันดับที่สามคือ อยากลอง / ทดลองใช้ ร้อยละ 14.8

ในส่วนของการใช้บริการการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน อันดับหนึ่งคือ แกร็บไบค์ (GrabBike) ร้อยละ 63.7 อันดับที่สองคือ เก็ท (GET) ร้อยละ 25.6 อันดับที่สามคือ โกไบค์ (Go Bike)  ร้อยละ 8.2

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์