ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช. กรณี 4 ส.ส. ภูมิใจไทย-พลังประชารัฐ เสียบบัตรแทนกัน

ศรีสุวรรณยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ 4 ส.ส. กรณีเสียบบัตรแทนกันในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 63  อาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ และฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

27 ม.ค. 2563 สำนักข่าวไทย รายงานว่า ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สอบเอาผิด ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ กรณีมีผู้เสียบบัตรแทนฉลอง เทอดวีระพงศ์ และนาที รัชกิจปราการ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ระหว่างการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตส.ส.พัทลุงนำข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณชน   นกระทั่งนำไปสู่การที่ ส.ส. ใช้สิทธิตามมาตรา 148 (1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยการเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

“แต่เนื่องจากต้นเหตุของปัญหามาจากกรณีฉลองที่ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุง ในวันที่ลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ส่วนนาทีปรากฏภาพถ่ายว่าอยู่ที่ประเทศจีน แต่บุคคลทั้งสองกลับมีชื่อร่วมลงมติในที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีภาพถ่ายของสื่อที่รายงานพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ สมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และน.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่นำบัตรมาเสียบลงคะแนนรับร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย” ศรีสุวรรณ กล่าว

ศรีสุวรรณ กล่าวว่า พฤติการณ์และการกระทำดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 อันถือได้ว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น  และอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. ทั้งยังเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องไม่มีพฤติการณ์รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

“ถ้า ป.ป.ช. วินิจฉัยว่ามีความผิดอาจนำไปสู่การสิ้นสุดลงของตำแหน่ง ส.ส. ตามมาตรา 101(7) ของรัฐธรรมนูญ 2560 และอาจมีความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา 28(1) และมาตรา 30 วรรคแรก ประกอบมาตรา 172 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงจำต้องมาร้องเรียนให้ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัย เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป” ศรีสุวรรณ

ผู้สื่อข่าวประชาไท รายงานเพิ่มเติมด้วยว่า กรณีการเสียบบัตรประจำตัว ส.ส. เพื่อลงมติแทนกันนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยไว้ในอดีต 2 กรณีคือ กรณีที่นริศร ทองธิราช อดีต ส.ส. สกลนคร พรรคเพื่อไทย เสียบบัตรประจำตัว ส.ส. แสดงตนและลงคะแนนแทน ส.ส. คนอื่น ระหว่างการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2556 เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.... ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 122 และ 126 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 2 เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.... ตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อีกกรณีหนึ่งคือ การวินิจฉัยให้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาและคุณสมบัติของสว.เป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 และล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ทำให้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น เป็นจากการที่ นริศร ทองธิราช อดีต ส.ส. สกลนคร พรรคเพื่อไทย เสียบบัตรประจำตัว ส.ส. แสดงตนและลงคะแนนแทน ส.ส.คนอื่น ระหว่างการลงมติ โดยศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า เป็นการกระทำที่มีผลให้การลงคะแนนผิดไปจากความเป็นจริงกรณีย่อมไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ นริศร ถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2559 โดย สนช. มติเสียงข้างมากถอดถอนด้วยคะแนน 221 เสียง ไม่ถอดถอน 1 เสียง งดออกเสียง 2 ราย จากทั้งหมด 224 เสียง พร้อมกันนั้นยังถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท