ประกาศปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ปชป. หาย 1 ที่นั่ง ส่วนไทรักธรรมเข้าสภาอีกครั้ง

กกต. ประกาศผลคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ หลังศาลฎีกาพิพากษา ชาติชาย วรพิพัฒน์ ถูกตัดสินทุจริตการเลือกตั้ง แม้ไม่ได้เป็น ส.ส. แต่คะแนนที่ชาติได้รับต้องถูกตัดออกทั้งหมด และเมื่อคำนวณคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวน ส.ส. ลดลง 1 ที่นั่ง ขณะที่ พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค พรรคไทรักธรรมได้กลับมาเป็น ส.ส. อีกครั้ง

28 ม.ค. 2563 สำนักประชาสัมพันธ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ผลการประชุม กกต. ว่า ตามที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 131/2563 ระหว่างกกต. ผู้ร้อง ชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้าน เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หรือขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 โดยศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้คัดค้านกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5 ) โดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมือง เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น การกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทุจริตการเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้านมีกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 138 วรรคหนึ่ง

กกต. จึงมีมติให้คำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการคำนวณตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 131 วรรคสอง ดังนี้ นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2562 ที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งครบ 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็นฐานคะแนนคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วย

การคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องนำคะแนนของชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 19,711 คะแนนออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ในการคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 คำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 129 วรรคสี่ และวรรคห้า ปรากฏผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ลดลงจากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20 คนเหลือ 19 คน พรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ 1 คนจากเดิมที่ไมได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ ไม่นำผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 และการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2562 มาคำนวณจำนวนสมาชิก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุ ให้ต้องคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 131

สำนักงาน กกต. ขอแจ้งให้ พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ลำดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรจากการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ดังกล่าวมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30 -16.30 น.

ผู้สื่อข่าวประชาไท รายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งซ่อม เชียงใหม่ เขต 8 พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคะแนนรวมจากที่เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ 33,754 คะแนน แต่หลังจากการมีการเลือกตั้งซ่อม มีการคำนวณที่นั่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในครั้งนั้นเขาพ้นจากเป็น ส.ส. หลังจากที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง 3 วัน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์