1 ก.พ. สธ.แถลงพบผู้ติดเชื้อเท่าเดิม 19 คน-ผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน 344 คน

1 ก.พ. 2563 สธ.แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเท่าเดิม 19 คน รักษาตัวใน รพ. 12 คน รักษาหายแล้ว 7 คน ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน 344 คน - ยกระดับการคัดกรองเป็นนักท่องเที่ยวจีน และคนไทยที่มีการทำงานใกล้ชิดกับคนจีน 

1 ก.พ. 2563 นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในขณะนี้ถือว่าเป็นการระบาดในวงกว้าง แต่สิ่งที่ทางการแพทย์ยังต้องหาข้อมูลต่อไปอัตราการเสียชีวิต เพราะคนนี้พบจำนวนนี้ตัวเลขคนป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ทราบสัดส่วนการป่วยเท่าไหร่ที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิต เพราะความเสี่ยงของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยขณะนี้สำหรับประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อเท่าเดิม 19 คน นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 12 คน รักษาหายแล้ว 7 คน ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน 344 คน     

ส่วนกรณีผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็นคนขับรถแท๊กซี่ มีคำถามและข้อสงสัยว่าพบผู้ป่วยว่ามีเชื้อ 27 ม.ค. แต่ประกาศติดเชื้อวันที่ 31 ม.ค. เป็นการทำงานที่ล่าช้าหรือไม่ นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่าที่ผ่านมาเคยตรวจพบเจอคนไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงพบว่าโคโรนาไวรัส แต่เมื่อตรวจซ้ำกลับไม่พบ เท่ากับเป็นการยืนยันที่ให้ผลลวงว่าเป็นบวก จึงต้องมีการตรวจซ้ำให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก ได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการทราบโดยตลอด ทุกคนเห็นตรงกัน ว่า เพื่อให้ข้อมูลที่สื่อสารออกไปถูกต้องที่สุด  จำเป็นต้องมีการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง เพื่อยืนยัน  ขณะนี้อาการของคนขับแท๊กซี่ อาการดีขึ้น ยังอยู่ในการติดตามอาการ ส่วนคนมใกล้ชิด 13 คน ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง ไม่พบอาการป่วยซึ่งต้องติดตามต่อไป 14 วัน  

นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่าส่วนการประกาศภาวะฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก ในส่วนของไทยคงไม่ต้องปรับเพิ่มเพราะมีการตรวจคัดกรองมาตั้งแต่ต้น การประกาศขององค์การอนามัยโลกเพื่อเป็นการระดมความช่วยเหลือในกลุ่มประเทศที่ด้อย และขาดทรัพยากรในการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือระหว่างประเทศ ส่วนของเสี่ยงของการติดเชื้อในไทยนั้น ตราบใดที่มีการเดินทางมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ยังคงมีเสี่ยงอยู่ ต้องมีการตรวจคัดกรอง ขณะนี้มีมาตรการรองรับและเฝ้าระวังโรค ก็ทำอย่างเข้มข้นจากเดิมคัดกรองเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนจากอู่อั่น เป็นนักท่องเที่ยวจีนและคนไทยที่มีการทำงานติดต่อสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนจีน

อัตราอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อโคโรนาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Thai PBS Online ตรวจสอบข้อมูลจาก Johns Hopkins CSSE ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จาก WHO, ECDC, NHC และ DXY พบสถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดวันนี้ (1 ก.พ.) มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว 11,374 คน เสียชีวิตสะสม 259 คน และอาการดีขึ้นสะสม 252 คน

จากการตรวจสอบอัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ และอัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อ นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้มีอาการดีขึ้น คือ วันที่ 25 ม.ค. 2563 พบว่าตั้งแต่วันที่ที่ 25 ม.ค. จนถึงวันที่ 29 ม.ค. อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 5.95 เหลือ ร้อยละ 2.18 ขณะที่ในวันที่ 29 ม.ค. - 31 ม.ค. อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อคงที่อยู่ที่ร้อยละ 2.18 กระทั่งวันนี้ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.28

ส่วนอัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อพบว่า ตัวเลขยังไม่คงที่มากนักมีการปรับขึ้นและลงอยู่เสมอ แต่ตั้งแต่ในวันที่ 28 ม.ค.เป็นต้นมา กลับพบว่าอัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 1.41 เป็นร้อยละ 2.21 มีเพียงวันที่ 30 ม.ค.ที่มีอัตราน้อยกว่าวันที่ 29 ม.ค.เท่านั้น 

25 ม.ค. 63 ผู้ติดเชื้อ 941 คน ผู้เสียชีวิต 56 คน ผู้มีอาการดีขึ้น 49 คน
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 5.95% อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อ 5.21%

26 ม.ค. 63 ผู้ติดเชื้อ 2,019 คน ผู้เสียชีวิต 56 คน ผู้มีอาการดีขึ้น 49 คน
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 2.77% อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อ 2.42%

27 ม.ค. 63 ผู้ติดเชื้อ 2,794 คน ผู้เสียชีวิต 80 คน ผู้มีอาการดีขึ้น 54 คน
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 2.86% อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อ 1.93%

28 ม.ค. 63 ผู้ติดเชื้อ 4,473 คน ผู้เสียชีวิต 107 คน ผู้มีอาการดีขึ้น 63 คน
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 2.39%  อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อ 1.41%

29 ม.ค. 63 ผู้ติดเชื้อ 6,057 คน ผู้เสียชีวิต 132 คน ผู้มีอาการดีขึ้น 110 คน
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 2.18% อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อ 1.82%

30 ม.ค. 63 ผู้ติดเชื้อ 7,783 คน ผู้เสียชีวิต 170 คน ผู้มีอาการดีขึ้น 133 คน
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 2.18%  อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อ 1.71%

31 ม.ค. 63 ผู้ติดเชื้อ 9,776 คน ผู้เสียชีวิต 213 คน ผู้มีอาการดีขึ้น 187 คน
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 2.18%  อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อ 1.91%

1 ก.พ. 63 ผู้ติดเชื้อ 11,374 คน ผู้เสียชีวิต 259 คน ผู้มีอาการดีขึ้น 252 คน
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 2.28% อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อ 2.21%

อาจใช้ 'หน่วยทหาร' เป็นพื้นที่ 'ควบคุม-คัดกรอง-ส่งกลับ' ผู้ติดเชื้อโคโรนา

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึง กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมประสานไปยังรัฐบาลเพื่อขอใช้พื้นที่ทหารในการกักตัว 64 คนไทย ในฮู่ฮั่น ทันทีที่เดินทางกลับประเทศว่าเบื้องต้นเคยมีการพูดคุยกันไว้ ว่า หากมีการระบาดและคนติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ขอให้เตรียมพื้นที่เอาไว้เพื่อใช้ในการควบคุม แต่ปกติแล้วเมื่อเกิดโรคระบาดทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีแผนภาวะฉุกเฉินเพื่อกำหนดระดับเหตุการณ์ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ทั้งพื้นที่ควบคุม พื้นที่คัดกรอง หรือ การส่งกลับประเทศ ซึ่งอาจขอใช้พื้นที่หน่วยทหาร แต่เบื้องต้นคือใช้กับคนไทยที่กำลังจะเดินทางกลับจากอู่ฮั่น ประเทศจีนก่อน
ส่วนจะพื้นที่ทหารหน่วยไหนนั้น คงต้องพิจารณาถึงความเหมาะ และความพร้อมของหน่วยทหารนั้นๆด้วย ยอมรับว่า จำนวนคนไทยเพียง 64 คน ก็ไม่ได้มากมายอะไร

ขณะที่ พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าสำหรับสถานที่ดูแลผู้ที่กลับมาจากอู่ฮั่นนั้น คงต้องรอการพิจารณาจากทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการหารือจากทุกๆฝ่าย ในความเหมาะสมและความพร้อมก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานมายังกองทัพบก ดบื้องต้น กองทัพได้เตรียมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข โดยทางกรมแพทย์ททารบก กรมแพทย์ทหารเรือ และ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เตรียมชุดคัดกรอง ตรวจเช็ค 64 คนไทย ทันทีที่เครื่องลงสนามบิน

เครื่องบินเช่าเหมาลำชุดแรกของรัฐบาลจีนนำพลเมืองจีน 199 คน จากประเทศไทยและมาเลเซียกลับถึงมณฑลหูเป่ยแล้ว

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่าเที่ยวบินเช่าเหมาลำชุดแรกที่รัฐบาลจีนส่งไปรับประชาชนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้นำชาวหูเป่ยที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 199 คนกลับถึงประเทศแล้ว หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในนครอู่ฮั่นของมณฑลหูเป่ย 

สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 2 เที่ยวที่ดำเนินการโดยสายการบินเซี่ยเหมิน แอร์ไลน์ส (Xiamen Airlines) เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และเมืองโคตาคินาบาลูของมาเลเซีย และลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ (Wuhan Tianhe International Airport) ในเวลา 20.53 น. และ 22.32 น. ตามลำดับ โดยผู้โดยสารทุกคนบนเที่ยวบินได้รับการตรวจสอบร่างกาย สำหรับผู้ที่มีไข้จะถูกเจ้าหน้าที่กักตัวทันที

เกาฮุ่ยหลิน หนึ่งในผู้โดยสาร ซึ่งเดินทางกลับจากมาเลเซียและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ เนื่องจากเที่ยวบินกลับอู่ฮั่นถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 27 ม.ค. ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ระบุว่าเที่ยวบินที่พาพวกเขากลับบ้านได้ตระเตรียมการอย่างรอบคอบ ซึ่งรวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง และการป้องกันด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกด้วย

update สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่: 1 ก.พ. 2020 (10:00 CET)

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ณ วันที่ 1 ก.พ. 2020 (10:00 CET) ระบุว่ามีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ใน 24 ประเทศ (WHO เอาข้อมูลผู้ติดเชื้อในฮ่องกงและมาเก๊ารวมกับจีน) รวม 11,953 คน

แบ่งเป็นประเทศต่างๆ ดังนี้
China: 11,821 confirmed cases
Thailand: 19 confirmed cases
Japan: 17 confirmed cases
Singapore: 16 confirmed cases
Australia: 12 confirmed cases
Republic of Korea: 12 confirmed cases
Malaysia: 8 confirmed cases
Germany: 7 confirmed cases
United States of America: 7 confirmed cases
Viet Nam: 6 confirmed cases
France: 6 confirmed cases
Canada: 4 confirmed cases
United Arab Emirates: 4 confirmed cases
Italy: 2 confirmed cases
Russian Federation: 2 confirmed cases
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 2 confirmed cases
Spain: 1 confirmed cases
Sweden: 1 confirmed cases
Sri Lanka: 1 confirmed cases
Nepal: 1 confirmed cases
Philippines: 1 confirmed cases
India: 1 confirmed cases
Cambodia: 1 confirmed cases
Finland: 1 confirmed cases

โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้แก่ รัสเซีย, สวีเดน, สเปน และสหราชอาณาจักร

ที่มาเรียบเรียงจาก สำนักข่าวไทย | Thai PBS | ไทยโพสต์ | สำนักข่าวซินหัว | WHO

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์