ครป. เรียกร้องรัฐปฏิรูปกองทัพ แก้คอร์รัปชั่น สื่อทำข่าวเสรีอย่างรับผิดชอบ

แถลงการณ์เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย เรียกร้องกรณีกราดยิงที่โคราช ให้นายกฯ แสดงความรับผิดชอบ มีท่าทีที่เหมาะสม ปรับปรุงการประสานงานเจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิรูปกองทัพ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ตั้งกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ ให้เสรีภาพสื่อในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ พิทักษ์ประชาชน

ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

11 ก.พ. 2563 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) มีแถลงการณ์ ลงนามโดยเมธา มาสขาว เลขาธิการ กรป. สืบเนื่องจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา เมื่อ 8-9 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมีข้อเรียกร้องให้นายกฯ แสดงความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ จัดการปฏิรูปกองทัพ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ และให้สื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คงไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพแก่สื่อในการทำงาน 

แถลงการณ์มีใจความดังนี้

จากกรณีเหตุการณ์อาชญากรรมสังหารหมู่กลางเมืองนครราชสีมา จนมีผู้เสียชีวิตกว่า 30 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และบาดเจ็บอีกจำนวนมากนั้น ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์ทุกครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบในอาชญากรรมอำมหิตจากอาชญากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในครั้งนี้ หากถามว่าผมอยากเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผมมีข้อเสนอและสิ่งที่อยากเห็นความรับผิดชอบจากรัฐบาลและกองทัพ ซึ่งกินเงินภาษีของประชาชนอยู่ทุกปีๆ ละหลายแสนล้านบาท ดังนี้

1.ผมอยากเห็นนายกรัฐมนตรีของไทยออกมารับผิดชอบและขอโทษประชาชนอย่างเป็นทางการ เหมือนกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ที่ออกมาขอโทษและเสนอแนวทาง Don't feed the Troll ไม่เอ่ยชื่อฆาตกรเพื่อให้คนจดจำชื่อเสียงและป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเยียวยาผู้สูญเสียให้มากที่สุดนอกจากตามที่กฎหมายรองรับผู้ประสบภัยปกติ เพื่อยกระดับความสำคัญและหามาตรการเยียวยาแก้ไขสถานการณ์ในอนาคตอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก จะต้องมีการพัฒนาหน่วยคุ้มครองป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติการจัดการปัญหาและรักษาชีวิตผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที มีกฎการใช้กำลังตามมาตรฐานสากล มีการส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนอาวุธยุทโทปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที 

2.ความสูญเสียที่เกิดขึ้นและขยายพื้นที่ความรุนแรงออกไป แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการปัญหาของภาครัฐในการควบคุมพื้นที่ก่อเหตุ ไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่มีอำนาจอย่างเป็นระบบ การบูรณาการระหว่างทหาร-ตำรวจและหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดยังขาดประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้การปะทะกันหน้าวัดป่าศรัทธาธรรมกว่า 1 ชั่วโมงคือภาพสะท้อนของปัญหาที่ชัดเจนจนความรุนแรงต่อชีวิตขยายบานปลายออกไป ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจระบบราชการไทยที่ล่าช้า หากเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง มีความรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ บูรณาการอำนาจอย่างเป็นระบบ บัญชาการเหตุการณ์ยังทันท่วงทีกับทุกหน่วยงาน การแก้ไขสถานการณ์อาจรวดเร็วและลุล่วงกว่านี้ 

3.ความรับผิดชอบจากกองทัพ เป็นเรื่องที่ดีที่ ผบ.ทบ. ออกมาขอโทษต่อประชาชน จากความบกพร่องของกองทัพในการแก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน จนประชาชนกลายเป็นเหยื่อความบ้าคลั่งของทหารชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา นี่เป็นปัญหาภายในของทหารที่ยังไม่แก้ปัญหามาช้านาน การทุจริตคอร์รัปชั่นภายในกองทัพขยายตัวจนกลายเป็นปรสิตที่แทรกอยู่ในระบบ ทำให้ทหารอาชีพเสื่อมเสียไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชั่นงบประมาณ เงินเดือนทหารเกณฑ์ เบี้ยเลี้ยงและส่วนต่างต่างๆ กระทั่งล่าสุดที่เป็นมูลเหตุจากการคอร์รัปชั่นโกงเงินสวัสดิการทหารด้วยกันเอง เรื่องนี้กองทัพจะต้องรับผิดชอบหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และทำ "พิมพ์เขียวแนวทางปฏิรูปกองทัพ" เป็นข้อเสนอของตนเองออกมา จากการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อนำเสนอต่อสภากลาโหมและคณะรัฐมนตรี เหมือนดั่งที่กองทัพเกาหลีใต้เสนอแผนปฏิรูปกองทัพต่อประธานาธิบดีเมื่อปีก่อน

4.ควรมีการตั้งคณะตรวจสอบเหตุการณ์และศึกษาต้นตอของปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเสนอข้อค้นพบและมาตรการเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดเก็บคลังอาวุธ การเบิกใช้อาวุธฝึกปฏิบัติการทางทหารและการครอบครอง การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในด้วยระบบยุติธรรม การเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสูตรเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมบ้าอำนาจแล้วใช้สังคมเป็นเหยื่อในการปลดปล่อยปัญหา ต้องมีนักจิตวิทยาในค่ายทหาร ฯลฯ เป็นต้น 

5.สื่อมวลชนควรมีสิทธิเสรีภาพในการทำข่าว ในสหรัฐอเมริกาสื่อมวลชนสามารถดักฟังวิทยุตำรวจได้ไม่ผิดกฎหมาย เพื่อตรวจสอบปฏิบัติการของตำรวจว่าเป็นไปชอบด้วยกฎหมายและตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ในการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชน แต่สื่อมวลชนต้องใช้สิทธิเสรีภาพนั้นตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน การรายงานข่าวต้องมีประสิทธิภาพ และไม่ให้คนร้ายรู้ตัวในประเด็นยุทธวิธีการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อจับกุมและช่วยเหลือเหยื่อตัวประกัน เนื่องจากปัจจุบันสื่อมวลชนบางส่วนเน้นรายการสถานการณ์สดทุกเรื่องโดยไม่วิเคราะห์แยกแยะ เพื่อขายข่าวเอายอดโฆษณาแข่งกันตามความต้องการของบรรณาธิการและเจ้าของ เป็นเหตุให้อาชญากรรู้ตัวจากข่าวของสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์ซ้ำความคิดฆาตรกรลงไปในสังคมโดยมักง่าย ขาดหลักจิตวิทยาสังคม ซึ่งอาชญากรคนอื่นอาจนำไปเป็นตัวอย่างการกระทำเพื่อประกาศผลพวงแห่งความคับแค้นต่อรัฐ โดยจับเอาสังคมและประชาชนเป็นเหยื่อในที่สุด

ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองเชิงโครงสร้างล้วนเป็นปัญหาหลักที่สั่งสมความขัดแย้งในระยะยาวของบ้านเมืองที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะต้องออกมารับผิดชอบอย่างเต็มที่และหามาตรการแก้ไขอย่างเป็นระบบ แต่ปัญหาความรุนแรงที่ซึมลึกในรากเหง้าของสังคมนี้ ก็ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือปัญหาของเราทุกคน ที่ดำรงอยู่ในสังคมชนชั้นทุนนิยมที่เหลื่อมล้ำ เราจะออกแบบสังคมร่วมกันอย่างไร?

เมธา มาสขาว

เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์