ส.ว. ประชุม-ลงมติลับ เห็นชอบ 4 ตลก.ศาล รธน.ใหม่ แต่ไม่เห็นชอบ 1 จากศาลปกครองสูงสุด

วุฒิสภาประชุมลับและลงมติลับเห็นชอบให้ อุดม สิทธิวิรัชธรรม วิรุฬห์ แสงเทียน จิรนิติ หะวานนท์ และ นภดล เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เห็นชอบ ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

11 ก.พ.2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า วันนี้ ที่ประชุมวุฒิสภาใช้เวลาพิจารณา และลงคะแนนลับ ในการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561) จำนวน 5 คน เพื่อเข้าทำหน้าที่แทนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผลการลงคะแนนมีผู้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ประกอบด้วย

อุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียง 216 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง

วิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียง 216 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง

จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และกรรมการกฤษฎีกา ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียง 217 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง

นภดล เทพพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียง 203 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง และมีผู้ไม่ออกเสียง 4 เสียง

ขณะที่ ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 52 เสียง ไม่เห็นชอบ 139 เสียง และมีผู้ไม่ออกเสียง 28 เสียง ส่งผลให้ ชั่งทอง ไม่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ก่อนการลงมติ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบดังกล่าว โดยเป็นการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานของกรรมาธิการฯ และหลังการประชุมลับ และลงคะแนนลับนานกว่า 5 ชั่วโมง ผลปรากฎออกมาดังกล่าว

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์