จม.เปิดผนึก: เรียกร้องสื่อมวลชนแสดงความรับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เรียน สื่อมวลชนทุกแขนง 
 

“จรรยาบรรณสื่อ” คือ หลักการอันถือเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานของสื่อมวลชน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่าง “มีความรับผิดชอบต่อสังคม” “ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น” รวมถึง “ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสูงสุด”

“จรรยาบรรณสื่อ” ประกอบไปด้วย เรื่องสำคัญขั้นพื้นฐานอยู่หลายประการ เช่น สื่อมวลชนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตนเองในขอบเขตที่เหมาะสม จะต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่อาจนำไปสู่อาชญากรรม ความรุนแรง หรือความไม่สงบ จะต้องพร้อมที่จะแก้ไขความผิดพลาดเสมอ เป็นต้น

“จรรยาบรรณสื่อ” ถือเป็น “จริยธรรมแห่งวิชาชีพ” ที่ถูกระบุเอาไว้ในมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในฐานะที่เป็น “เงื่อนไขสำคัญ” สำหรับการใช้เสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ซึ่งหมายความว่า สื่อจะใช้เสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยไม่คำนึงถึง “จรรยาบรรณสื่อ” มิได้

จากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช แสดงให้เห็นถึง “ความตกต่ำของสื่อมวลชน” อย่างชัดเจน สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานข่าวอย่าง “ไร้จรรยาบรรณ” ในรูปแบบต่างๆ เช่น การโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างทันท่วงที การไปเฝ้ารอสัมภาษณ์ครองครัวของผู้ก่อเหตุ การรายงานข้อมูลที่ซ่อนตัวของผู้ประสบเหตุใน Terminal 21 การรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างละเอียด เป็นต้น จนส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านต่างๆ ทั้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประสบเหตุและครอบครัว รวมถึงภาพลักษณ์ของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชนเอง

 “เสรีภาพของสื่อ” อันถือเป็นหนึ่งในขอบข่ายของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Speech) ต้องอยู่บนพื้นฐานของ “จริยธรรมแห่งวิชาชีพ” และ “การเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น” เป็นสำคัญ สื่อควรพัฒนาตนในฐานะ “วิชาชีพเพื่อประชาชน” มิใช่เพียง “กิจการธุรกิจอันแสวงหาความนิยมและผลกำไร” รวมถึงสื่อต้องรับผิดชอบข่าวสารที่ตนนำเสนอในฐานะ “ข้อมูลของประชาชน” มิใช่เพียง “ข้อมูลเพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจ”

ผมขอเรียกร้องให้สื่อ “แสดงความรับผิดชอบ” ต่อเหตุการณ์ต่างๆ อัน “ไร้จรรยาบรรณ” ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชครั้งนี้ รวมถึงต้อง “สร้างความเชื่อมั่น” ให้แก่ประชาชนว่า จะพัฒนามาตรฐานของสื่อ และจะป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ไร้จรรยาบรรณในลักษณะต่างๆ เกิดขึ้นอีก

อย่าให้ “เสื่อม” ไปมากกว่านี้เลยครับ

ด้วยความเคารพต่อ “เสรีภาพการแสดงออก” 

สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย
ประชาชนคนไทยคนหนึ่ง
12 ก.พ. 2563

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์