เสริมพลังสตรีม้งผ่านพิธีรับลูกสาวกลับบ้าน | หมายเหตุประเพทไทย EP.301

ชานันท์ ยอดหงษ์ และติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทองแนะนำบทความ "ผู่ : พิธีกรรมรับลูกสาวกลับบ้าน" ผลงานของกุลธิดา อ่อนปาน ตีพิมพ์ใน "อุษาคเนย์ On the Move" เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ชาวม้งสืบสายสกุลผ่านทางฝ่ายชาย (Patrilineal) ผู้หญิงเมื่อแต่งงานต้องเข้าบ้านผู้ชายและต้องตัดตระกูลเดิมของตน และหากมีการหย่าร้าง จะกลับมาสังกัดผีตระกูลเดิมไม่ได้ ต้องกลายเป็นคนนอกท่ามกลางชุมชนเดิมของตน ด้วยเหตุนี้เครือข่ายสตรีม้งและประชาสังคมชาวม้งจึงฟื้นฟู "พิธีกรรมผู่" (Phum) เพื่อทำให้ชุมชนรับลูกสาวกลับเข้าสู่ตระกูลเดิมได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ พิธีกรรมผู่ในปัจจุบันขยายผลไปสู่ 15 ตระกูลชาวม้งทั่วประเทศไทย พิธีกรรมผู่ดังกล่าวนับว่าเป็นการเสริมพลังให้กับผู้หญิง โดยใช้ธรรมเนียมประเพณีผสานเข้ากับคุณค่าสิทธิมนุษยชนสากล ทั้งยังเป็นการริเริ่มเองจากชุมชน

หมายเหตุประเพทไทยทาง YouTube

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยได้ที่
Facebook
https://www.facebook.com/maihetpraphetthai
YouTube เพลยลิสต์ หมายเหตุประเพทไทย
หรือลงทะเบียนรับชมที่ https://youtube.com/prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์