กวีประชาไท: ภาวะปกติของประเทศไม่ปกติ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ทอยลูกเต๋า
ไม่มีหน้าไหนออกสามัญสำนึก
ไม่มียารักษา
โรคแพร่เชื้อออกไป

กฏข้อที่ 1 ข้าพเจ้าสูงส่ง
กฏข้อที่ 2 ข้าพเจ้าสร้าง
กฏข้อที่ 3 ท่านทำลาย

ฝุ่นเป็นมลภาวะ
ไม่มีน้ำยาเช็ดกระจก

เปิดสอนวิชาสามัญสำนึก 101 
คนเรียนสอบซ่อม
คนสอนอิ่ม

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์