กวีประชาไท: มันจะหายไปได้อย่างไร

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ลบความทรงจำคำจารึก
รื้อตึกตลอดอนุสรณ์สถาน
เครื่องหมายทั้งหมด​ -​ปรากฏการณ์
ผู้คน​ หย่อมย่าน​ ถูกยึดคืน?
ความฝันข้ามฟ้าถูกไฟเผา
เหลือเพียง​แสงเงายามเช้าตื่น
จริงลวงล่วงผ่านการหยัดยืน
ก้าวหน้าฝ่าฝืนถูกปืนล้ม
แม่จ๋า...
ความทรงจำผ่านมาคอยเพาะบ่ม
พ่อครับผม...
ใครเล่านั่งลบปมประวัติเมือง
รายรอบอนุสาวรีย์
ฝากฝั่งนี้ฝังวิญญาณนานนับเนื่อง
ฝากฝั่งโน้นฝังความฝันอันรองเรือง
ทั้งถนนนองเนืองน้ำเลือดฅน
จะลืมได้หรือครับ?
รอยประทับยังแสดงทุกแห่งหน
จากชีวิตเลือดเนื้อพรรพชน
ให้เขาปล้นไปได้อย่างไรกัน?

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์