ศูนย์ทนายฯ งัดกฎหมายแจง ลงโทษ นร.-นศ. ชุมนุมโดยสงบในสถานศึกษาไม่ได้

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตั้งข้อสังเกตทางกฎหมาย ยัน สถานศึกษาลงโทษนักเรียน นักศึกษาเพราะชุมนุมไม่ได้ เนื่องจากการชุมนุมโดยสงบไม่ใช่การประพฤติผิดตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ บทลงโทษไม่มีอำนาจไล่ออก ชี้ สถานศึกษาควรอำนวยให้ใช้เสรีภาพแสดงออก เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ที่มา:แฟ้มภาพ

3 มี.ค. 2563 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ความเห็นทางกฎหมายเมื่อ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา ระบุว่า การชุมนุมเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สถานศึกษาจะลงโทษนักเรียนและนักศึกษาเพราะเหตุชุมนุมไม่ได้ สืบเนื่องจากกระแสนักเรียน นักศึกษา เยาวชนจัดชุมนุมในสถานศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศตั้งแต่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา

SUANNON DEBATE แถลงเสียใจหลังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่สวนนนท์ได้

'เพจหนุนประยุทธ์' เสียบประจานนิสิตจุฬาฯ เหตุพยายามชักธงดำประท้วง ด้านผู้จัดยันเป็นเหตุหลัง 6 โมงเย็นแล้ว

แฟลชม็อบนักเรียนตรัง-นิสิตพิษณุโลกขอร่วมปิดฉากอำนาจนิยม

ศูนย์ทนายฯ ระบุว่าสถานศึกษาและโรงเรียนไม่อาจลงโทษนักเรียนและนักศึกษาจากการรวมกลุ่มหรือเข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบในพื้นที่โรงเรียน สถานการศึกษา และพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 1. กรณีจัดการชุมนุมโดยสงบและเข้าร่วมการชุมนุมไม่ใช่การประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ซึ่งออกตามอำนาจพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 2. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 64 บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ในข้อ 1 ว่านักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
  1. หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
  2. เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
  3. พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
  4. ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
  5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
  6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทำการดังกล่าว
  7. แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย
  8. เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
  9. เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดโทษที่จะลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาไว้ 4 สถาน ดังนี้

 1. ว่ากล่าวตักเตือน
 2. ทำทัณฑ์บน
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ
 4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โดยการลงโทษนักเรียน นักศึกษานั้น ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรง หรือกลั่นแกล้ง หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษ

ศูนย์ทนายฯ ยังระบุว่า นักเรียนและนักศึกษามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความเห็น อันเป็นรากฐานต่อการเรียนรู้ พัฒนาสังคมประชาธิปไตย รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการเคารพและส่งเสริมการใช้เสรีภาพในการชุมนุมและแสดงความเห็นโดยสุจริตของนักเรียนและนักศึกษา ต้องไม่ขัดขวาง คุกคาม แทรกแซง ปิดกั้นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน อันอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

"เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาและโรงเรียนไม่มีอำนาจในการใช้มาตรการไล่ออก หรือลงโทษทางวินัยใดๆ กับนักเรียนหรือนักศึกษา จากเหตุการจัดการชุมนุมหรือเข้าร่วมการชุมนุมหรือแสดงความความคิดเห็นโดยสุจริต นักเรียนและนักศึกษามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาสังคมประชาธิปไตย" ความตอนหนึ่งจากข้อสังเกตของศูนย์ทนายฯ ระบุ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการติดตาม เฝ้าระวังและสังเกตการณ์การชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองในโรงเรียน เมื่อ 27 ก.พ. เช่น ในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม. 1)

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์