กระทรวงแรงงานแจงแผนกักตัว 'ผีน้อย' เดินทางกลับไทย 'ประยุทธ์' ลั่น "นึกอะไรไม่ออกก็บอกทหาร ไม่ต้องกลัว"

กระทรวงแรงงานแจงมาตรการคัดกรองแรงงานไทยในเกาหลีเฝ้าระวังอาการ-คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง-กักตัว 14 วัน ผลสำรวจเผยเพียงร้อยละ 23 ของคนไทยในเกาหลีต้องการกลับประเทศ ประยุทธ์ ระบุกำลังเตรียมเรื่องกักตัว "นึกอะไรไม่ออกก็บอกทหาร ไม่ต้องกลัว"

มาตรการคัดกรองแรงงานไทยในเกาหลีเฝ้าระวังอาการ-คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง-กักตัว 14 วัน

วันที่ 4 มีนาคม ทำเนียบรัฐบาล สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยภายหลังร่วมกับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้ติดตามและดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 และประเทศเฝ้าระวังตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดอย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ อย่างไรก็ดี จะเร่งหารือเพื่อจัดเตรียมมาตรการที่เหมาะสมอย่างเข้มข้นต่อไป

"สำหรับมาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เดินทางจากเมืองแทกูและคย็องซังเหนือ ให้เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ 14 วัน คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้ จะส่งตัวตามขั้นตอนของ สธ. แต่หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จะจัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด 14 วัน 2.กลุ่มที่เดินทางจากเมืองอื่นๆในเกาหลีใต้ มีมาตรการคือ เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ 14 วัน คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้ จะส่งตัวตามขั้นตอนของ สธ. หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคท้องถิ่น 14 วัน" อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

ผลสำรวจเผยเพียงร้อยละ 23 ของคนไทยในเกาหลีต้องการกลับประเทศ

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากข้อมูลในระบบศูนย์ทะเบียนคนหางาน มีจำนวนแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 จำนวน 22,257 คน สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในสาธารณรัฐเกาหลีจากข้อมูล KCDC ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 มีจำนวน 5,328 คน ซึ่งยังไม่พบว่ามีแรงงานไทยเป็นผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ดี มีแรงงานไทยที่รายงานตัวกลับประเทศ กับทาง ตม.เกาหลี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน 4,727 คน ซึ่งทั้งหมดนี้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก่อนที่สาธารณรัฐเกาหลีจะมีการประกาศสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยปัจจุบันมีผู้รายงานตัว ที่อยู่ระหว่างรอ ตม. พิจารณาประวัติและรอเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 1,181 คน ทั้งนี้ จากข้อมูลเฟซบุ๊ก ชุมชนคนไทยในเกาหลีใต้ ThaikukKR สำรวจความเห็นคนไทยในเกาหลีเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยช่วงไวรัสระบาด พบว่า ร้อยละ 77 ไม่กลับ ขณะที่มีเพียงร้อยละ 23 ต้องการกลับประเทศไทย

 

ประยุทธ์ ระบุกำลังเตรียมเรื่องกักตัว "นึกอะไรไม่ออกก็บอกทหาร ไม่ต้องกลัว"

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 4 มีนาคม ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) แถลงหลังเป็นประธานการประชุมวาระเร่งด่วน เรื่องมาตรการรองรับแรงงานไทยเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ถึงแนวโน้มพื้นที่กักกันจะเป็นโรงพยาบาลหรือพื้นที่ทหาร ว่า กำลังเตรียมการอยู่ ท้ายที่สุด นึกอะไรไม่ออกก็บอกทหาร ไม่ต้องกลัว

เมื่อถามว่า ศูนย์ที่จะตั้งขึ้นในทำเนียบรัฐบาล ตามโครงสร้างใครเป็นประธาน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ศูนย์สั่งการนี้ตนเป็นประธานเอง การชี้แจงจะเป็นเรื่องนโยบายการสั่งการและติดตามความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 และสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลายช่องทาง รวมทั้งช่องทางโทรศัพท์ด้วย เป็นการยกระดับขึ้นมาเท่านั้น ขณะที่ สธ.ใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงอยู่แล้ว ค่อนข้างจะครอบคลุม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็เตรียมการไปสู่หากมากกว่านี้จะต้องมีกฎหมายอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ขอให้เข้าใจทำอะไรก็ตามต้องอาศัยข้อกฎหมายทั้งสิ้น แต่ตอนนี้ยังอยู่ในระดับที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง

"การเข้ามาประเทศไทยก็คงไม่ได้เข้ามาที่เดียว 4-5 พันคนหรอก คงทยอยเข้ามาแหละ เพราะต้องผ่านมาตรการควบคุมของเกาหลีด้วย ผ่านมาตรการควบคุมของสายการบินด้วย เมื่อมาแล้วก็มาคัดกรองที่เราอีกครั้งหนึ่ง "

“ขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองให้ปลอดภัย ซึ่งมีหลายปัญหามาอยู่กับเรา ฉะนั้นไม่อยากให้เอาอะไรหลายๆอย่างมาพันกันไปมา แยกเรื่องกันหน่อยแล้วกัน เรื่องใดเป็นเรื่องใดก็ว่าไป เรื่องของประชาชนก็ต้องช่วยรัฐบาล การแก้ไขปัญหาโควิด-19 มีแนวนโยบายจะปรับงบประมาณบางส่วน เพื่อให้มีเงินมาดูแลในเรื่องเหล่านี้ ไม่อย่างนั้นงบประมาณเราจำกัด แผนงานโครงการบางอันที่ยังไม่มีความพร้อมต้องระงับไปก่อน เพื่อมีเม็ดเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการดูแลเรื่องเศรษฐกิจให้ถึงระดับล่างให้ได้เป็นกลุ่มไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

 

เตรียมค่ายทหารเป็นพื้นที่กักตัวผีน้อย

วันที่ 4 มีนาคม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมโดยทุกเหล่าทัพ ได้เตรียมการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในมาตรการรองรับแรงงานไทย ที่กำลังจะเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ โดยได้นำพื้นที่พักทหาร จัดเตรียมเป็นพื้นที่ควบคุมโรคในพื้นที่ต่างๆของภูมิภาค สนับสนุนในการกักตัวและติดตามเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากเมืองที่มีการแพร่ระบาด

ขณะเดียวกัน ได้เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทหารและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ สนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อขั้นต้น พร้อมทั้งจัดชุดแพทย์ทหาร สนับสนุนการคัดกรองในพื้นที่ด่านชายแดน โดยจะคงความเข้มการทำงานร่วมกับ สธ.และส่วนราชการอื่นๆในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด

 

อ้างอิง:มติชน, มติชน, เนชั่นทีวี, เวิร์คพอยท์

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์