นักศึกษา ม.สารคาม จัดค่ายให้ความรู้ ม.ปลาย ทลาย 'มายาคติความรุนแรง' 

เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ.ที่ผ่านมา กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ได้ดำเนินโครงการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมือง ความรุนแรง และการไม่ใช้ความรุนแรง ภายใต้โครงการ Active Intellectual กับการรับใช้สังคมว่าด้วย “ค่ายแว่นตา : มายาคติของความรุนแรงสู่การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กระบวนทัศน์แห่งการไม่ใช้ความรุนแรง” ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยมีผู้ดำเนินโครงการรวม 31 คน เป็นนิสิต 30 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาอีก 1 คน ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ 89 คน

วันแรก (15 ก.พ.63) วันแรกของการดำเนินโครงการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดมี ไพศาล พิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมเป็นประธาน หลังจากพิธีเปิดมีการแยกเข้าฐานซึ่งแต่ละฐานเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรง การแสดงออกทางการเมืองและการไม่ใช้ความรุนแรง โดยดำเนินการผ่านเกม กล่าวคือเป็นการเล่นเกมแล้วเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาเรื่องการความรุนแรง แสดงออกทางการเมืองและการไม่ใช้ความรุนแรง

ประกอบด้วย ฐาน 1 “เดี่ยวกูป่าว” กล่าวถึง ความรุนแรงทางตรง เป็นการอธิบายถึงลักษณะของความรุนแรงทางตรงว่าเกิดขึ้นโดยชัดเจนเป็นปรากฏการณ์โดยทั่วไปและเป็นการกระทำความรุนแรงระหว่างคนกับคน มีผู้กระทำแน่นอน ถึงแม้จะสามารถระบุหรือไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ และมีผลกระทบทั้งทางกายและทางจิตใจ ฐาน 2 “รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง” ฐานนี้อธิบายถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งหมายถึง ความไม่เป็นธรรมทางสังคม เป็นความรุนแรงที่ผู้กระทำไม่ใช่คน หากแต่ปรากฎอยู่กับโครงสร้างในระบบสังคม นอกจากนี้ฐานนี้ยังกล่าวถึง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่มาในรูปของวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และฐาน 3 “สู้เขาไทเฮาพี่น้อง” ฐานนี้อธิบายถึงการแสดงออกทางการเมืองว่าเป็นการกระทำใดๆ ก็ตามที่เราทำด้วยความเต็มใจ เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิผลต่อรัฐบาลในการกำหนดนโยบายสาธารณะหรือเพื่อให้สังคมดีขึ้น และการแสดงออกทางการเมืองมีหลายทางหลากวิธีที่สามารถทำและเข้าไปมีส่วนร่วมได้  เช่น การแชร์ข่าวการเมือง การโพสต์เฟสบุ๊ค การเสวนาทางวิชาการหรือแม้แต่การชุมนุมประท้วง เป็นต้น

วันต่อมา (16 ก.พ.63) ช่วงเช้ามีการเข้าฐานสุดท้ายคือฐาน 4 “เธอตบฉันจูบ เธอกำฉันเจ็บ” ฐานนี้กล่าวถึงการแสดงออกทางการเมืองที่ไม่ใช้ความรุนแรงหรือ Nonviolence ที่วางอยู่บนฐาน 2 ฐานได้แก่ 1. ฐานความเชื่อทางศาสนา ที่เป็นการไม่ใช่ความรุนแรงโดยเน้นไปทางคำสอนของศาสนาหรือจริยธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรง และ 2. ฐานของทฤษฎีเรื่องอำนาจ กล่าวคือ การมีอำนาจเหนือกลุ่มชนชั้นอื่นๆ ในสังคมเกิดจากการยอมรับ เมื่ออำนาจนั้นไม่มีความชอบธรรม การไม่ยอบรับอำนาจคือทางออกที่จะทำให้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมนั้นหายไป ทั้ง 2 ฐานดังกล่าวเป็นการไม่ใช้ความรุนแรงหรือ Nonviolence ในการแสดงออกทางการเมือง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเรามักเข้าใจผิดว่าการแสดงออกทางการเมืองคือความรุนแรง แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่วุ่นวายหรืออาจจะวุ่นวายก็ได้ เพราะการไม่ใช้ความรุนแรงไม่จำเป็นต้องสงบเสมอไป

จากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรและจุลสารเสรีปริทัศน์ซึ่งจัดทำขึ้นโดยทางกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนก่อนมีพิธีปิด จากที่ได้จัดโครงการนี้ทำให้นิสิตผู้ดำเนินโครงการและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการแสดงออกทางการเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมการเมืองที่ไม่ใช้ความรุนแรงและทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์