ผู้เชี่ยวชาญ UN ประณาม 'ธรรมเกษตร' ปมฟ้องปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติประณามบริษัทธรรมเกษตร กรณีใช้กระบวนการยุติธรรมฟ้องปิดปากนักปกป้องสิทธิผู้เปิดโปงการละเมิดสิทธิแรงงานของบริษัท หวั่น เป็นการสร้างความกลัวให้คนที่จะออกมาเรียกร้องการถูกละเมิดสิทธิ ขอให้ภาครัฐและเอกชนยุติการคุกคามด้วยการใช้กฎหมาย

ที่มาภาพ: piqsels

12 มี.ค. 2563 สำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน (OHCHR) เผยแพร่ข่าว คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ* ประณามการใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่ผิดของบริษัทธรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในประเทศไทย เพื่อคุกคามและปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้เปิดโปงการละเมิดสิทธิแรงงานและการเอาเปรียบของบริษัท มีใจความดังนี้

“เรากังวลใจเป็นอย่างมากที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่า แรงงานข้ามชาติ นักปกป้องสิทธิมนุษชน นักวิชาการ และนักข่าว ต่างถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทจากมูลเหตุอันไม่สมเหตุสมผลโดยบริษัทธรรมเกษตร จำกัด เมื่อพวกเขาได้แสดงความกังวลอย่างถูกต้องชอบธรรมเกี่ยวกับสภาพการทำงานของแรงงานในบริษัทนี้” คณะผู้เชี่ยวชาญกล่าว

'ฟาร์มไก่ธรรมเกษตร' ฟ้องหมิ่นฯกับนักวิจัยสิทธิฯ เหตุทวีตคลิปสัมภาษณ์อดีตลูกจ้างถูกละเมิดสิทธิแรงงาน

ศาลลพบุรีพิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญากรณีอดีตนักข่าววอยซ์ ทีวี หมิ่นฟาร์มไก่

เฉพาะเมื่อปีที่แล้ว บริษัทธรรมเกษตร จำกัดได้ฟ้องคดีหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและอาญากับบุคคลอื่น 10 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้เปิดเผยการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติในบริษัทนี้ โดยในจำนวนนี้ 6 คนเป็นผู้หญิง หากศาลตัดสินว่ามีความผิด ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับโทษปรับสถานหนักและอาจถูกจำคุก

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่คณะผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้บริษัทธรรมเกษตร จำกัดหยุดการกระทำเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น คณะทำงานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนได้เคยร้องขอให้รัฐบาลไทยกระทำการเพื่อหยุดยั้งการใช้ระบบยุติธรรมในทางที่ผิดดังกล่าวและเพิ่มความเข้มข้นในการคุ้มครองผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ดังรายงานที่เสนอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หลังจากมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2561 คณะทำงานฯ ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องปกป้องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสถานะที่มีความเปราะบางมากที่สุดในสังคมไทย เช่น แรงงานข้ามชาติ

การกระทำดังกล่าวซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเป็นการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการมีส่วนร่วมของสังคม หรือ “การฟ้องคดีปิดปาก” (Strategic Litigation Against Public Participation – SLAPP) นั้น เป็นวิธีที่กลุ่มธุรกิจใช้เพื่อปิดปากองกรค์ภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า คดีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดบรรยากาศความหวาดกลัวในการแสดงความคิดเห็น (chilling effect) ต่อการทำงานอย่างถูกต้องชอบธรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้บริษัทอื่นฟ้องคดีทางแพ่งและอาญาในลักษณะเดียวกันต่อผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้หญิง

ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะกระทำการเพื่อยุติการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม ให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบอันพึงมีตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (the UN Guiding Principles on Business and Human Rights)

“แม้ว่าการเห็นชอบแผนปฏิบัติการแห่งชาติและการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะเป็นพัฒนาการที่ดีในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยจะทำให้ประจักษ์ว่า มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และบริษัทเอกชน เช่น ธรรมเกษตร จะยุติกระบวนการกลั่นแกล้งโดยอาศัยกฎหมายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” คณะผู้เชี่ยวชาญ กล่าว

*คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ หมายถึง คณะทำงานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และบรรรษัทข้ามชาติและธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย Mr. Surya Deva, Ms Elżbieta Karska, Mr Githu Muigai ประธาน; Mr Dante Pesce และ Ms Anita Ramasastry รองประธาน; Mr David Kaye ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก; Mr Michel Forst ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน; Mr Felipe González Morales ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน; Ms Urmila Bhoola ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยรูปแบบร่วมสมัยของการใช้แรงงานทาส รวมถึงสาเหตุและผลกระทบ; และ Ms Meskerem Techane ประธานผู้รายงานพิเศษของคณะทำงานว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็ก

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์