ทปสท. เรียกร้องมหาวิทยาลัยทุกแห่ง 'สอนออนไลน์-ทำงานที่บ้าน' จนถึง พ.ค. ลดเสี่ยง COVID-19

ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ออกแถลงการณ์เรียกร้องมหาวิทยาลัยทุกแห่ง สอนออนไลน์-ทำงานที่บ้าน จนถึง พ.ค. ลดเสี่ยง COVID-19 | ม.ศรีปทุม บางเขน ปิดชั่วคราว หลังพบ นศ. ต้องสงสัยสัมผัสเชื้อ | พระจอมเกล้าลาดกระบังประกาศยุติคลาสเรียนในห้อง สั่งเริ่มเรียนออนไลน์ทันที งดจัดกิจกรรม 

15 มี.ค. 2563 ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ข้อเสนอการแก้ไขการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถาบันอุดมศึกษา ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ได้เริ่มลุกลามเข้าสู่มหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ไม่ได้เป็นข่าวตามหน้าสื่อมวลชน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ แม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่สร้างระบบป้องกันล่วงหน้าไว้แล้วอย่างดี เช่น ให้มีการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น แต่ยังเป็นการดำเนินการเป็นรายเฉพาะเท่านั้น ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวงกว้างทั่วทุกสถาบัน ซึ่งข้อเท็จจริงทางระบาดวิทยาบ่งบอกชัดแจ้งแล้วว่า การระบาดครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในลักษณะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม

ทปสท.จึงขอนำเสนอและเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพระบาดที่รัดกุมและครอบคลุมครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยเอกชน โดยขอให้เพิ่มมาตรการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา ตลอดจนหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยปรับระบบวิธีการทำงานให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทำงานผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักในที่พักของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและการรวมกลุ่มกันในสถาบันอุดมศึกษา หากมีภารกิจที่ต้องมาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน ให้ดำเนินการเป็นกรณีเฉพาะเป็นครั้งๆ ไป อาทิ การประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ เพื่อลดการพบปะกันเป็นหมู่คณะให้มากที่สุด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหนึ่งในสถาบันผู้นำทางสังคมที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในขณะนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องแสดงถึงความจริงจังและความจริงใจในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กำลังมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้างนี้ให้ได้ ทาง ทปสท. จึงขอความกรุณาจากคณะผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้พิจารณาถึงแนวทางดังกล่าว เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและสังคมในภาพรวม โดยการประยุกต์ใช้ระบบการเรียนการสอน การวัดผล และการทำงานผ่านออนไลน์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้จนถึงสิ้นเดือน พ.ค. และทาง ทปสท. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นอย่างสูงที่เล็งถึงความเอาใจใส่ในการป้องกันการแพร่ระบาดในขณะนี้

ม.ศรีปทุม บางเขน ปิดชั่วคราว หลังพบ นศ. ต้องสงสัยสัมผัสเชื้อ COVID-19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจอาการที่โรงพยาบาล และอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ COVID-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงปิดทำการเป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 15-20 มี.ค.นี้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารมหาวิทยาลัย

พร้อมกับประสานผู้ติดต่อใกล้ชิดกับนักศึกษารายนี้ กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-20 มี.ค.63 และจะจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.เป็นต้นไป ส่วนบุคลากรให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home)

นอกจากนี้ยังอธิบายไทม์ไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 โดยทางมหาวิทยาลัยได้สรุปจากการสัมภาษณ์นักศึกษาว่า

วันที่ 7 มี.ค. 2563 หลังการสอบ นักศึกษามีการใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก ผู้เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อนอกมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 มี.ค. 2563 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 9 มี.ค. 2563 เวลา 15.00-17.30 น. นักศึกษาเข้าเรียนวิชา OCM 101 อาคาร 9 ห้อง 903 หลังเลิกเรียนเดินทางกลับบ้าน

วันที่ 10 มี.ค. 2563 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. นักศึกษาเข้ามามหาวิทยาลัย และรู้สึกไม่สบายจึงเดินทางกลับบ้านทันที โดยไม่ได้เข้าห้องเรียน

วันที่ 12 มี.ค. 2563 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 13 มี.ค. 2563 นักศึกษาเข้าไปตรวจอาการที่โรงพยาบาล

วันที่ 14 มี.ค. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากนักศึกษา

พระจอมเกล้าลาดกระบังประกาศยุติคลาสเรียนในห้อง สั่งเริ่มเรียนออนไลน์ทันที งดจัดกิจกรรม

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงขอออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยให้ดำเนินการ ได้แก่ 1. การเรียนการสอนทุกรายวิชาสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 23 มีนาคม 2563 เท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องสอนเพิ่มเติมสามารถดำเนินการสอนแบบออนไลน์ได้   1.2 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 1.3 รายวิชาโครงงานพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าให้ดำเนินได้ตามความเหมาะสม

2. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดสอบเอง โดยอาจพิจารณาใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควร โดยวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนสามารถดำเนินการในรูปแบบการทำรายงาน (Report) หรือการมอบหมายงาน (Assignment) หรือรูปแบบอื่นที่เห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 3. ไม่อนุมัติให้จัดและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ สัมมนา และการประชุมทางวิชาการทุกประเภทที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนขึ้นไป ยกเว้นเป็นการดำเนินการจัดแบบออนไลน์เท่านั้น

4. ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลประวัติการเดินทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มตามที่สถาบันกำหนด 5. ให้ส่วนงานวิชาการรายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 มายังสถาบันในทุกวันทำการ โดยบุคลากรให้รายงานข้อมูลถึงสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และนักศึกษาให้รายงานข้อมูลถึงสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 6. กรณีบุคคลภายนอกที่เข้า-ออกสถาบัน ให้ส่วนงานวิชาการและสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมบันทึกภาพและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด

7. ขอให้บุคลากรและนักศึกษาตรวจสอบการใช้งาน e-mail : account@kmitl.ac.th ของท่านให้ใช้งานได้ปกติ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการของทางสถาบัน และสามารถติดตามข่าวสารได้ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้ Website : www.kmitl.ac.th Facebook : www.facebook.com/kmitlofficial/ Line : @KMITL

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า โมเดลคลาสเรียนออนไลน์จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตอบสนองประกาศของ สจล. ที่มุ่งลดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจะต้องดำเนินการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จนั้น สจล. ยังตั้งทีมไอทีให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอนจัดคลาสเรียนออนไลน์ โดยสามารถเลือกประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการสอนที่เหมาะสม อาทิ Facebook Broadcast, Microsoft Team, Google Classroom หรือ Moodle อีกทั้ง สจล. ยังตั้งเป้าให้ทุกชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยนำโมเดลคลาสเรียนออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในภาวะการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในระยะยาว ตามแนวคิดของ สจล. ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ อย่างไร้ขีดจำกัด (KMITL Go Beyond the Limit)

"สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติซึ่ง ประกอบด้วย 1) สถานศึกษาต้องมีผู้บัญชาการรับผิดชอบ ดูแลเรื่องวิกฤตโดยตรง สามารถประสานงานได้ตลอดเวลา 2) สถานศึกษาต้องมีระบบการสื่อสารที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว แม่นยำ เข้าถึงทุกคนได้ และต้องมีโฆษกหลักทำหน้าที่ชี้แจงข้อมูลให้เข้าใจตรงกัน 3) สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างบริหารความเสี่ยงชัดเจน กระชับ ตัดสินใจได้เร็ว และสามารถลงมือดำเนินการได้ทันที และ 4) สถานศึกษายุคดิสรัปชันต้องใช้เทคโนโลยี สู้ภัยวิกฤต รวมถึงโควิด-19 ตลอดจนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการพัฒนาการเรียนออนไลน์อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการพบปะกันท่ามกลางสถานการณ์ความเสี่ยงเช่นนี้" ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ดร.กุลชัย กุลตวนิช ผู้ช่วยคณบดีเทคโนโลยีการเกษตร สจล. กล่าวว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบคลาสเรียนออนไลน์อยู่แล้วในหลายวิชา เนื่องจากองค์ความรู้ของคณะ มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ ทำให้คณะสามารถนำวิธีการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทันที และพร้อมเผยแพร่โมเดลคลาสเรียนออนไลน์ดังกล่าวให้แก่ทุกคณะในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงาน และภาคการศึกษาต่างๆ ที่สนใจนำโมเดลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อให้การเรียนหรือทำงานจากที่บ้าน (work / study from home) มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.กุลชัย กล่าวว่า หลักการของคลาสเรียนออนไลน์คือ องค์ความรู้ในการเรียนการสอนต้องครบถ้วนเหมือนการเรียนในชั้นเรียน แต่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการพบปะกัน และอาจเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยสื่อในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เลือกใช้คือ การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook broadcast) ผ่านกลุ่มปิด (Closed group) ที่ตั้งขึ้นตามรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับมาดูบันทึกวีดีโอย้อนหลัง และทบทวนบทเรียนได้ ซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก เพราะเป็นแพลตฟอล์มสื่อสารทางออนไลน์ที่นักศึกษาใช้กันทุกคน มีวิธีการใช้ที่ไม่ยุ่งยาก แตกต่างจากการใช้เครื่องมือออนไลน์อื่นๆ เช่น Microsoft Team, Google Classroom หรือ Moodle ที่อาจต้องมีการจัดอบรมขึ้นเพื่อความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ นอกจากนี้ การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กยังมีฟังก์ชันกลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียล (Facebook social learning) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการอัปโหลดเอกสาร เนื้อหาการเรียนรู้เป็นยูนิตให้ผู้เรียนเลือกดาวน์โหลดตามบทเรียนได้ ทั้งนี้ ผู้สอนยังสามารถนำเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้ ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. มีทีมงานเข้าไปให้ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนคลาสออนไลน์ได้

นอกจากคลาสเรียนออนไลน์ที่ สจล. นำร่องใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์เกือบทุกคณะไปเป็นที่เรียบร้อย และยังมีมาตรการรับมือกับภาวะการระบาดของโควิด-19 อาทิ มาตรการการทำความสะอาดอาคารเรียน มาตรการคัดกรองนักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกก่อนเข้าอาคาร บริการแจกเจล – สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อใช้ล้างมือป้องกันเชื้อโรค ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ สจล. พร้อมทั้งมีประตูสแกนอุณหภูมิติดตั้งที่คลินิกเวชกรรม สจล. ซึ่งเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฯลฯ

ที่มาเรียบเรียงจาก Thai PBS | ผู้จัดการออนไลน์
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์