นักศึกษา ม.เชียงใหม่ เรียกร้องผู้บริหารรับมือฝุ่น PM2.5- COVID-19

กลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียกร้องผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ลดความเสี่ยงระบาด COVID-19 จัดหาทรัพยากรเพื่อดูแลนักศึกษาและบุคลากรทั้งกรณี COVID-19 และฝุ่น PM2.5 เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและประชาชนเข้าถึงพื้นที่ติดเครื่องกรองอากาศ ขณะที่มหาวิทยาลัยออกประกาศเตรียมหลักสูตรออนไลน์ เริ่มเต็มที่ภายใน 1 เมษายน เปิดทางเลื่อนสอบ และงดเปิดซัมเมอร์

16 มี.ค. 63 เพจชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บันทึกวิดีโอไลฟ์ รายงานว่ามีกลุ่มนักศึกษารวมตัวที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกร้องให้มีมาตรการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร รับมือไวรัส COVID-19 และฝุ่น PM2.5

โดยนักศึกษามีข้อเรียกร้องให้ลดความเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 ด้วยการเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ จัดหาทรัพยากรในการป้องกันชีวิตคุณภาพนักศึกษาและบุคลากร ทั้งในประเด็น COVID 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

กลุ่มนักศึกษายังเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต ให้นักศึกษาสามารถทดสอบ รักษา และกักตัว กรณี COVID 19 พร้อมเรียกร้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรเปิดพื้นที่ที่มีเครื่องกรองอากาศ ให้ประชาชนและนักศึกษาได้ใช้อย่างปลอดภัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ และขอให้อธิการบดีประกาศลาออกและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกตั้งอธิการบดี

ทั้งนี้มี ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมารับฟังข้อเสนอของนักศึกษาด้วย

วันเดียวกัน ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5

โดยแถลงการณ์ระบุว่า "เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และป้องกันปัญหาสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงออกแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ ดังนี้"

1. วันที่ 17-31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ส่วนงานจัดเตรียมระบบสนับสนุนและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

กรณีที่มีความจำเป็น ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ ให้ส่วนงานพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องปิดร่วมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. ช่วงการสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่วนงานสามารถจัดสอบได้ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา ทั้งนี้ ให้ผู้สอนแจ้งหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น

กรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถจัดสอบตามระยะเวลาข้างต้น สามารถเลื่อนการสอบได้ตามความเหมาะสม และให้จัดสอบในภายหลัง โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้นักศึกษาทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ส่วนงานแจ้งมหาวิทยาลัย (ผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล) เพื่อทราบต่อไป

3. ให้งดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ การเปิดการสอนกระบวนวิชาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก

4. การเปิดภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้ส่วนงานเตรียมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับการเตรียมป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ให้ส่วนงานจัดพื้นที่และเครื่องฟอกอากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรดูแลสุขภาพ โดยสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายนอกอาคารและงดกิจกรรมกลางแจ้ง

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์