กวีประชาไท: ประเทศไทย..ต้องชนะ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

“ประเทศไทยต้องชนะ” พถิโถ!!

ถ้ายังมีผู้นำโง่ คงไม่ไหว

แค่เสมอ ก็ยังดูยากเกินไป

แนวโน้มมีแต่ปราชัย ไปชั่วกัลป์

สถานการณ์วิกฤติ ขนาดนี้

ทั่วธานี ไม่มีใครเชื่อถือท่าน

บอกเตือนว่า อย่าตื่นตระหนกกัน

ยิ่งแต่หัน สะสมตุนเสบียง

ยิ่งมาบอกเอาอยู่ รับมือไหว

ยิ่งดูเหมือนคนไทย ไม่ฟังเสียง

เพราะอะไร ลองคิด ลองเรียบเรียง

ความสุ่มเสี่ยง เกิดจากอะไรกัน

ถ้าอยากให้“ประเทศไทยต้องชนะ”

เสียสละ สะกดเป็นหรือเปล่าท่าน

ให้คนที่มีสมอง ทำงานกัน

ที่สำคัญ นาทีนี้ ต้องฝีมือ

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์