แถลงสื่อมวลชนอีสาน เรียกร้องรัฐโปร่งใส ให้สื่อทำหน้าที่ได้อย่างไม่ถูกคุกคาม

สื่อมวลชนอีสานออกแถลงการณ์ เรียกร้องนายกฯ ไม่ใช้ภาวะฉุกเฉินลิดรอนสิทธิ เสรีภาพการทำงานของสื่อ ให้หน่วยงานราชการเผยแพร่ข้อมูลครบถ้วน ไม่ปิดบัง ให้สื่อซักถามแทนประชาชนจนสิ้นสงสัย ลดการสื่อสารคลาดเคลื่อน งดข่มขู่ คุกคามสื่อมวลชนและประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริต หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

(แฟ้มภาพ)

31 มี.ค. 2563 มีแถลงการณ์จากกลุ่มสื่อมวลชนอีสาน เรื่อง การทำหน้าที่สื่อมวลชนในสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ระบาด แสดงความห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อกรณีการประกาศภาวะฉุกเฉิน มีใจความดังนี้

สืบเนื่องจากกรณีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งทางกลุ่มสื่อมวลชนอีสานมีข้อห่วงกังวล โดยเฉพาะข้อ 6 เรื่อง การเสนอข่าวที่ระบุว่า

“ห้ามการนำเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) อันไม่เป็นความจริง และอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าหน้าที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่าว หรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

รวมทั้งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)  เป็นศูนย์กลางจัดให้มีการแถลงข่าวหรือชี้แจงข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นประจำและต่อเนื่องในกรณีจำเป็นจะขอความร่วมมือจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจด้วยก็ได้”

ทั้งนี้กลุ่มสื่อมวลชนอีสานเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความยากลำบากต่อการทำงานของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี แต่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ทางกลุ่มฯ จึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์การระบาดและเตรียมรับมือด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน ทางกลุ่มฯ มีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1. ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีงดใช้อำนาจลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่สื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งนี้เพื่อให้สื่อได้ทำหน้าที่เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน โดยปราศจากการปิดบังและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามแทนประชาชนจนสิ้นสงสัย เพื่อลดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน

3. ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงดใช้อำนาจทางกฎหมายข่มขู่หรือคุกคามสื่อมวลชนและประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริต หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ทั้งนี้กลุ่มสื่อมวลชนอีสานขอยืนยันว่า ข้อเรียกร้องทั้งหมด เป็นข้อเรียกร้องโดยสุจริต ปราศจากอคติ และหวังเพียงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง

กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน
30 มีนาคม 2563

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์