Skip to main content
sharethis

ศบค. เผยคนติดเชื้อใหม่ 120 คน ชี้ต้องร่วมมือกันมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ถึงได้ผล ขณะที่มีที่ปรึกษาการเงินกลุ่มซีพีเสียชีวิตจากโควิด-19  ด้านกทม.สั่งปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง-ร้านค้าทุกประเภทเที่ยงคืน-ตีห้า เริ่มวันนี้ถึง 30 เม.ย. ส่วนผู้ว่าฯ นครนายกสั่งคุมเข้มเรือนจำ กักตัว 18 คนใกล้ชิด ผอ.เรือนจำที่ป่วยโควิด-19 แบงก์ออมสิน พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ศบค.เผยติดเชื้อใหม่ 120 คน ชี้ต้องร่วมมือมากกว่า 90% ถึงได้ผล

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต,  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย, นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ  ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และ ดร.นพ.วรตม์  โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา-19  (COVID-19) ประจำวันที่ 1 เมษายน  2563 ที่ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี (ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 (ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

1 เม.ย. 2563 วันนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ว่านายกรัฐมนตรีขอบคุณที่ได้เห็นภาพการทำงานของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ความร่วมมือ มีการผลิตนวัตกรรมต่างๆ ปรับใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 856,910 คน เสียชีวิตรวม 42,1077 คน รักษาหายแล้ว 177,141 คน ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 187,340 คน เสียชีวิต 3,860 คน อันดับ 2 คือประเทศอิตาลีมีผู้ติดเชื้อ 105,792 คน เสียชีวิต 12,428 คน ส่วนประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 35 มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,771 คน

โดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนสูงสุด 850 คน รองลงมาคือนนทบุรี 104 คน สมุทรปราการ 72 คน ภูเก็ต 71 คน ชลบุรี 47 คน ยะลา 35 คน ปัตตานี 34 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน เพศชายอายุ 79 ปี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรคประจำตัวคือ โรคเบาหวานและไตวายเรื้อรัง มีประวัติการเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. และเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. และเพศชายอายุ 58 ปี เดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.และกลับถึงประเทศไทยวันที่ 14 มี.ค. รวมเสียชีวิตทั้งหมด 12 คน

ส่วนแนวโน้มการแพร่ระบาด มีผู้ป่วยใหม่ 120 คน จาก 16 จังหวัด ถือว่าดีขึ้นกว่าวันก่อน แต่ก็ยังไม่น่าพึงพอใจ เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ยังอยู่ระดับร้อยกว่า โดยเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่เสี่ยงสนามมวยสถานบันเทิง 51 คน โดย 43 คน เป็นผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แม้ช่วง 3 ถึง 4 วันนี้ ผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ดูมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังสูงอยู่ เพราะอัตราการติดเชื้อยังอยู่ที่ 1 ต่อ 3 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากังวล

ยังมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากกลุ่มสนามมวย-สถานบันเทิง-พิธีทางศาสนา

ข้อมูลจากสำนักสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยด้วยว่า ล่าสุดสถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 74 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 120 ราย นับเป็นลำดับที่ 1,652- 1,771 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 51 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ 1. สนามมวย 1 ราย 2. สถานบันเทิง 11 ราย 3. สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 38 ราย 4.ร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย 1 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 39 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ 1. เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ 24 ราย (เป็นคนไทย 22 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เดินทางร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย 16 ราย / ชาวต่างชาติ 2 ราย) 2. อาชีพเสี่ยง 14 ราย 3. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย (สะสม 25 ราย)

กลุ่มที่ 3 ได้รับผลตรวจแล็บยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 30 ราย ได้รับรายงานผู้ป่วยอาการหนัก 23 ราย เสียชีวิต 2 ราย

รายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 79 ปี  มีประวัติโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มีประวัติการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย  พบภาวะปอดอักเสบ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลยะลา เสียชีวิตวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 58 ปี มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เสียชีวิตวันที่ 31 มีนาคม 2563

โดยสรุปวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 416 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,343 ราย เสียชีวิตรวม 12 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 1,771 ราย

เชื่อว่าคุมการระบาดจากสนามมวยได้แล้ว แต่ยอดยังไม่ลดเพราะการเว้นระยะยังไม่เข้ม

นพ.ทวีศิลป์ระบุด้วยว่า เบื้องต้นมาตรการปิดสนามมวยที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ ตัวเลขระบาดจากสนามมวยสูงสุด วันที่ 21-22 มี.ค. เริ่มควบคุมการระบาดได้แล้ว ขณะที่มาตรการให้อยู่กับบ้าน แต่กลับพบตัวเลขการติดเชื้อภายในบ้าน เนื่องจากไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อไม่ลดลง จึงเน้นย้ำว่าแม้อยู่กับบ้านแต่หากมีผู้ร่วมอาศัยด้วย ก็ควรปฏิบัติตน "กินร้อน ช้อนส่วนตัว สวมหน้ากาก" เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

สถานการณ์เดือนมีนาคม โดยวันที่ 1 มี.ค.จำนวนยังไม่มาก จนถึงวันที่ 27 มี.ค. มีผู้ป่วยกระจายแต่ละจังหวัดเกินกว่าร้อยละ 70 และวันที่ 31 มี.ค. มีการระบาดเกือบทุกจังหวัดแล้ว พร้อมย้ำเป้าหมายว่าต้องให้ความร่วมมือมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ถึงจะได้ผล หากยังให้ความร่วมมือน้อย ไม่มีทางได้ผล

อ้างอิง: ไทยพีบีเอส

 

กทม.สั่งปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง-ร้านค้าทุกประเภทเที่ยงคืน-ตีห้า เริ่มวันนี้ถึง 30 เม.ย.

สื่อหลายสำนักรายงานว่า ผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 มีมติจะออกประกาศกทม.เพิ่มเติมภายในเย็นวันนี้

โดยจะให้ร้านค้าทุกประเภท ปิดการให้บริการตั้งแต่เวลา 24.00-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย.รวมถึงปิดสวนสาธารณะทุกแห่งเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เม.ย. นี้

 

ที่ปรึกษาการเงินกลุ่มซีพีเสียชีวิตจากโควิด-19

วันนี้ หลังจากมีกระแสข่าว พากพูม วัลลิสุต ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาการเงินกลุ่มซีพี เสียชีวิตจากโควิด-19 หลังเข้าประชุมดีลการซื้อกิจการเทสโก้ โลตัส ประเทศไทยและมาเลเซีย ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ซึ่งจะมีการเผาศพด่วนวันนี้ที่วัดธาตุทอง ล่าสุดผู้สื่อข่าวพีพีทีวีได้ติดต่อไปยังวัดธาตุทอง ได้รับการยืนยันว่า จริง และจะมีการเผาศพในวันนี้เวลา 15.00 น.

ด้านบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยชี้แจงว่า ไพศาล จิระกิจเจริญผู้อำนวยการสายการเงิน หรือ CFO ของ ซีพีเอฟ (CPF) ไม่ได้เดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในเวลาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

สำหรับการเข้าซื้อกิจการเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทยและมาเลเซีย ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือกลุ่มซีพี ภายใต้ชื่อกลุ่มเทสโก้เอเชีย มูลค่าเบื้องต้นประมาณ 10,576 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 338,445 ล้านบาท เป็นการเข้าไปซื้อกิจการทางอ้อม ผ่านการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ภายใต้ชื่อ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด โดย มีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง ถือหุ้น 40% บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) หรือ CPALL ถือหุ้น 40% และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ CPF ถือหุ้น 20%

อ้างอิง: พีพีทีวี

 

ผู้ว่านครนายกสั่งคุมเข้มเรือนจำ กักตัว 18 คนใกล้ชิด

หลังจากที่วานนี้ (31 มี.ค. 2563) มีรายงานว่านายแพทย์บุญมี วิบูลย์จักร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก ล้มป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. และได้รับทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังจะย้ายเข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เรือนจำจังหวัดนครนายกมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น จำนวน 988 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 49 คน นายแพทย์บุญมีฯ ได้ลาพักผ่อนประจำปี และไม่ได้เข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. เป็นต้นมา

วันนี้ ณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เดินทางที่หน้าเรือนจำจังหวัดนครนายก สั่งการให้ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครนายกนำชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 10 นาย เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบเรือนจำ และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองนครนายก ปิดถนนบริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดนครนายก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการปฏิบัติงานในช่วงเช้า 

เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้มีการสั่งการให้ผู้คุมเรือนจำทั้ง 18 คนเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัว และไปที่ศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อกักตัว 14 วัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก

เวลา 11.00 น. ความคืบหน้าล่าสุดทางจังหวัดนครนายก ได้เชิญผู้คุมทั้ง 18 คน ที่มีความใกล้ชิดกับ ผบ.เรือนจำนครนายก ไปกักตัวที่ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นเวลา 14 วัน เพื่อทำการสอบสวนโรค เพื่อสอบถามหาไทม์ไลน์ของ ผบ.เรือนจำต่อไป

และตอนนี้จะดำเนินการทำความสะอาดเรือนจำโดยวิธีการเช็ดภายในเรือนจำ เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีกว่าการฉีดพ่นทั่วไป ขณะที่ช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคภาค 4 สระบุรีจะเดินทางมาถึงและเข้าทำการตรวจสอบภายในเรือนจำโดยละเอียดและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงบ่ายวันนี้

อ้างอิง: คมชัดลึก, วอยซ์ทีวี

 

แบงก์ออมสิน พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม โดยที่รัฐบาลดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิตินั้น ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบนโยบายให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในการช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติม ด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยธนาคารฯ จะดำเนินการ พักหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อเอสเอ้มอี ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชาติชาย กล่าวว่า สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ เหลือ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565 ให้ชำระในอัตรา 8% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ และปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ

ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถชำระได้ สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

อ้างอิง: มติชน

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net