โปรดเกล้าฯ 'วรวิทย์ กังศศิเทียม' เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 'อุดม-วิรุฬห์-จิรนิติ-นภดล' นั่งตุลาการศาล รธน.

โปรดเกล้าฯ 'วรวิทย์ กังศศิเทียม' เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 'อุดม สิทธิวิรัชธรรม-วิรุฬห์ แสงเทียน-จิรนิติ หะวานนท์-นภดล เทพพิทักษ์' นั่งตุลาการศาล รธน. แทนชุดเดิมที่ต่ออายุจนหมดวาระ

 

6 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่  28 พ.ค. 2551  และวันที่ 9 พ.ค.2557 โดยที่ นุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กับชัช ชลวร จรัญ ภักดีธนากุล และบุญส่ง กุลบุปผา  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ดังนี้ วรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ อุดม สิทธิวิรัชธรรม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วิรุฬห์ แสงเทียน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จิรนิติ หะวานนท์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และ นภดล เทพพิทักษ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับ วรวิทย์ นั้นเคยเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) 2 สมัย อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์