โพลชี้ประชาชนกังวลการแก้ปัญหา COVID-19 ของรัฐบาล

'สวนดุสิตโพล' สำรวจความเห็นของประชาชนทางออนไลน์ กรณีความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาด COVID-19 พบประชาชนกังวลมากที่สุด คือ การแก้ปัญหาของรัฐบาล 87.68% อันดับ 2 การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 86.71% อันดับ 3 การติดเชื้อ COVID-19 85.11% และอันดับ 4 เรื่องรายได้ 78.75%

12 เม.ย. 2563 จากสถานการณ์ของเชื้อ COVID-19 ที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย ณ วันนี้ ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนจำนวนมากเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง ในขณะที่รัฐบาลก็ได้เร่งดำเนินการในเรื่องต่างๆ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการและการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ความวิตกกังวล”ของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19  “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,970 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย. 2563 สรุปผลได้ ดังนี้  

1. ประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ค่อนข้างวิตกกังวล 51.35%
อันดับ 2 วิตกกังวลมาก 37.95%
อันดับ 3 ไม่ค่อยวิตกกังวล 9.25%
อันดับ 4 ไม่วิตกกังวลเลย 1.45%

2. เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุด คือ

อันดับ 1 การแก้ปัญหาของรัฐบาล 87.68%
อันดับ 2 การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 86.71%
อันดับ 3 การติดเชื้อ COVID-19 85.11%
อันดับ 4 รายได้ 78.75%
อันดับ 5 ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน 77.14%
อันดับ 6 การทำงาน 76.59%
อันดับ 7 การเดินทาง 76.32%
อันดับ 8 การหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น เจล แมส ทิชชู่ ฯลฯ 74.32%
อันดับ 9 หนี้สิน 73.23%
อันดับ 10 อาหารการกิน 71.64%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ คือ

อันดับ 1 จำกัดวงการระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุด 87.10%
อันดับ 2 ควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจัง 71.38%
อันดับ 3 เร่งตรวจหาเชื้อในวงกว้าง 68.22%
อันดับ 4 ลดค่าน้ำค่าไฟ/ใช้น้ำไฟฟรี 65.49%
อันดับ 5 พักชำระหนี้ให้ประชาชนทุกกลุ่ม 63.91%
อันดับ 6 ให้เงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 59.80%
อันดับ 7 จ่ายเงินชดเชยสำหรับการถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน 58.25%
อันดับ 8 ลดภาษี 45.93%
อันดับ 9 มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ/ลดอัตราดอกเบี้ย 44.44%
อันดับ 10 จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 30.88%

4. ประชาชนสามารถช่วยป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 ได้อย่างไรบ้าง?

อันดับ 1 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน 94.58%
อันดับ 2 อยู่บ้านให้มากที่สุด 94.41%
อันดับ 3 ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก 87.84%
อันดับ 4 ล้างมือบ่อยๆ 87.57%
อันดับ 5 ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 85.58%
อันดับ 6 เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  85.38%
อันดับ 7 ไม่เที่ยว/ไม่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 84.88%

5. ประชาชนมีความมั่นใจต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 มากน้อยเพียงใด? 

อันดับ 1 ไม่ค่อยมั่นใจ 36.09%
อันดับ 2 ค่อนข้างมั่นใจ 33.07%
อันดับ 3 ไม่มั่นใจเลย 22.66%
อันดับ 4 มั่นใจมาก 8.18%

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์