ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ขออภัยกรณีบุคลากรใช้ข้อความไม่เหมาะสมในโซเชียลมีเดียต่อ นศ.

รองอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี ทำจดหมายเปิดผนึกถึงองค์กร นศ. ขออภัยกรณีบุคลากรใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมในโซเชียลมีเดีย หลังองค์กร นศ. มีความเห็นว่าบุคลากรรายนั้นอาจรุกล้ำขอบเขตการวิพากษ์วิจารณ์ต่อ นศ.

เมื่อช่วงดึกของวันที่ 17 เม.ย. 2563 เพจองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก ลงชื่อรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ. ปัตตานี) ระบุว่าตามที่องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้ส่งบันทึกขอให้ตรวจสอบต่อการแสดงความคิดเห็นบนสื่อเฟสบุ๊คของบุคลากรของ ม.อ.ปัตตานี รายหนึ่งกรณีใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สื่อสารโดยใช้ข้อความที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ดี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกถึงการรุกล้ำสิทธิในการสื่อสารของนักศึกษา อีกทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตักเตือนนายบรรจงไปแล้วด้วยวาจาและจะมีการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีความระมัดระวังในการสื่อสารและไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีกต่อไป

มหาวิทยาลัยขอยืนยันที่จะสนับสนุนการใช้สิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของนักศึกษาและยินดีรับฟังทุกข้อกังวล รวมทั้งข้อเสนอแนะที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักเหตุผล เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เคารพความหลากหลายทางความคิด ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่เป็นความเปราะบางทางสุขภาพและทางสังคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยต้องปรับวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นักศึกษาเป็นกลุ่มแรกที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย และหาแนวทางต่างๆ เพื่อลดความวิตกกังวล ลดผลกระทบ และแบ่งเบาภาระของนักศึกษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณองค์กรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาที่ช่วยสื่อสาร ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนและมีความจำเป็น ขอพลังของทุกภาคส่วนร่วมนำพามหาวิทยาลัยและสังคมให้สามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา เพจองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ได้เผยแพร่แถลงการณ์ ลงชื่อ 20 องค์กรนักศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรรายหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่ 20 องค์กรนักศึกษามีความเห็นว่าอาจเป็นการกระทำที่รุกล้ำขอบเขตการวิพากษ์วิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา อันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชน บนหลักของปฏิญญาสากล อันอาจส่งผลให้เกิดความกังวลต่อนักศึกษาคนอื่นๆ ที่ต้องการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยหรือระบบโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่เกินอำนาจขอบเขตตามบทบาทและหน้าที่ ที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพึงมี อีกทั้งการกระทำดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยในระดับผู้บริหาร

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์