Skip to main content
sharethis

งดจัดงานวันแรงงานปีนี้ แต่ยังคงยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐแก้ปัญหาตามข้อเสนอเดิมที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ขณะที่ 'เพื่อไทย' รับฟังปัญหาแท็กซี่ เสนอ 3 ข้อต่อรัฐบาล เยียวยาให้กับแท็กซี่ที่มีบัตรเหลืองที่ติดอยู่หน้ารถ ขยายเวลาเคอร์ฟิวจาก 22.00 น. เป็น 24.00 น.  สถาบันการเงินหยุดพักชำระหนี้ ส่วน ส.สภาคนพิการฟ้องศาลปกครอง เพิกถอนมติกองสลากฯ เลื่อนออกรางวัล

ภาพกิจกรรมที่ 'เพื่อไทย' รับฟังปัญหาแท็กซี่

20 เม.ย.2563 อนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจรายการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับสุชาติ ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ ในฐานะประธานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2563 คณะกรรมการจากสภาองค์การลูกจ้าง 15 สภา/สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และกลุ่มแรงงานอกระบบ เพื่อพิจารณาแนงทางการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปีนี้ เนื่องจาก มีสถานการณ์โควิด-19

ภายหลังการประชุม สุชาติ  ในฐานะประธานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2563 กล่าวว่า จากการหารือคณะกรรมการฯ เห็นพ้องกันว่าจะงดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่อยากดื้อรั้นจัดงาน เพราะจะไม่เป็นดีต่อแรงงาน และจะส่งมอบงบสนับสนุนการจัดงานจำนวน 4.9 ล้านบาท คืนให้กับทางรัฐบาลเพื่อนำไปจัดสรรใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 

ขบวนการแรงงานยังจะยื่นข้อเรียกร้องกับทางรัฐบาล ในการแก้ปัญหาของแรงงานในส่วนที่รัฐบาลยังไม่ได้แก้ปัญหา เช่น การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิการรวมตัว และสิทธิการเจรจาต่อรองการเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม 

ส่วนสถานการณ์ของแรงงานในขณะนี้ สุชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากผลกระทบโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานถึง 7ล้านคน โดยในระหว่างนี้ได้มีการทยอยเลิกจ้างงานเรื่อยๆ นอกจากนี้ผู้นำแรงงานไม่เห็นด้วยกับมาตรการการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในขณะนี้ ซึ่งมองเป็นการผลักภาระให้กับกองทุนประกันสังคมรับผิดชอบ จ่ายเงินในกรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราว ที่ทางรัฐบาลสั่งหรือปิดเอง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้มองว่า ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย โดยกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน แต่กลับผลักภาระให้กับประกันสังคมจ่ายร้อยละ 62 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าลูกจ้างจะได้รับจากนายจ้าง 

'เพื่อไทย' รับฟังปัญหาแท็กซี่ เสนอ 3 ข้อต่อรัฐบาล

เพจ พรรคเพื่อไทย รายงานว่า น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย และการุณ โหสกุล ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย รับฟังปัญหาจากกลุ่มแท็กซี่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล

อนุสรณ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคนขับแท็กซี่ที่ต้องเสียชีวิตเพราะความเครียด ไม่มีทางออก แม้จะพยายามลงทะเบียนเยียวยาก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากการเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือเยียวยา และเหมือนถูก www. เราไม่ทิ้งกัน .com ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วหลังเกิดปัญหา เพราะรัฐบาลใช้ AI มากกว่าใช้หัวใจ ไม่ได้ฟังประชาชนผู้เดือดร้อน และหวังว่าการผูกคอตายครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งรัฐบาลควรทบทวนวิธีคิดและปรับปรุงมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นห่วงว่าอาจมีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนและเสียชีวิตจากพิษเศรษฐกิจมากกว่าติดเชื้อโควิด-19 จากนี้ไปรัฐบาลต้องเตรียมมาตรการหรือผ่อนปรนมาตรการ เพื่อให้เศรษฐกิจขยับได้ เพราะความเดือดร้อนและทุกข์ของพี่น้องประชาชนไม่สามารถรอได้

พรรคเพื่อไทย ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล ดังนี้

1. ขอเรียกร้องให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับแท็กซี่ที่มีบัตรเหลืองที่ติดอยู่หน้ารถ เพราะบัตรเหลืองเป็นบัตรประจำตัวแท็กซี่ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกให้ เพื่อใช้คู่กับใบขับขี่สาธารณะ รถมอเตอร์ไซด์ สามล้อ รถตู้ รถสาธารณะมีกันหมด และฐานข้อมูลนี้รัฐก็มีอยู่แล้ว ตรวจสอบได้ง่าย ข้อมูลอยู่ที่กรมการขนส่งฯ

2. มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ทำให้รายได้แท็กซี่ลดน้อยลง และมีการประกาศเคอร์ฟิว ทำให้ผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียกร้องขยายเวลาเคอร์ฟิวจาก 22.00 น. เป็น 24.00 น. เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

3. อยากให้สถาบันการเงินหยุดพักชำระหนี้ ช่วยสินเชื่อทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล พักต้น-พักดอก ในระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อช่วยลูกหนี้รายย่อย คนขับแท็กซี่ ไม่ใช่ช่วยเพียงเฉพาะผู้ประกอบการ

พรรคเพื่อไทย จะนำปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เข้าหารือที่ประชุมยุทธศาสตร์พรรค และเมื่อได้ข้อสรุป จะเป็นตัวแทนในการสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาลต่อไป

ด้านตัวแทนของกลุ่มแท็กซี่ ได้แจ้งปัญหาการไม่ได้เงินชดเชยเยียวยา 5,000 บาท ในขั้นตอนการตรวจสอบอาชีพ โดยหลายคนถูกระบบระบุว่าเป็นเกษตรกร นักศึกษาหรือนักธุรกิจ นอกจากนี้การที่รัฐบาลเปิดให้อุทธรณ์คำร้อง แต่ก็ยังไม่เชื่อมั่นทั้งในส่วนรองรับการลงทะเบียน ข้อมูลและยืนยันตัวตน ซึ่งอาจทำให้การลงทะเบียนไม่ผ่านหรือระบบล่ม ซึ่งส่งผลให้เสียสิทธิในท้ายที่สุด ในขณะที่ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ค่างวด ค่าเช่ารถ ทำให้เกิดความเครียด จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้กับแท็กซี่ทุกคน

ส.สภาคนพิการฟ้องศาลปกครอง เพิกถอนมติกองสลากฯ เลื่อนออกรางวัล

ที่ศาลปกครอง เมื่อเวลา 10.00 น. สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ สมชาย ปัญญ์เอกวงศ์  ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน  เข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง  เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  วันที่ 15 เม.ย.2563  ที่ให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลงวดวันที่ 1 เม.ย. 2563  จากวันที่ 2 พ.ค. 2563 ไปเป็นวันที่ 16 พ.ค.2563 และขอให้ศาลสั่งให้ยกเลิกการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 เม.ย. 2563  พร้อมให้รับซื้อสลากคืนในราคาฉบับละ 70.40 บาท ในส่วนของสมาชิกสมาคมฯ  ตัวแทนจำหน่วยประเภทโควตาองค์กร  ผู้ค้ารายย่อย และประชาชนทั่วไป  

และสั่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรับรองสถานะตัวแทนผู้ค้ารายย่อยที่นำสลากในงวดวันที่ 1 เม.ย.2563 มาให้กองสลากซื้อคืนจำนวนตั้งแต่ 500 ฉบับขึ้นไป  ให้รับรองว่าเป็นผู้มีอาชีพเป็นตัวแทนผู้ค้าสลากรายย่อย เพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับการพิจารณาขอรับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล  เพื่อให้ได้รับสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท  รวมทั้งได้ขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 1 เม.ย. ในวันที่ 16 พ.ค.นี้

โดยผู้ฟ้องระบุว่า การเลื่อนออกรางวัลสลากต่อเนื่อง 2 ครั้งดังกล่าว ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าซื้อสลาก เพราะไม่มีความแน่นอนว่าจะสามารถออกรางวัลได้เมื่อใด หากปล่อยให้ดำเนินการออกสลากงวดวันที่ 1 เม.ย.2563 ต่อไป  จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้นจึงขอให้เพิกถอนมติการเลื่อนออกรางวัลดังกล่าว และยกเลิกการออกรางวัลงวดวันที่ 1 เม.ย.2563 และคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อสลากหรือมาเปลี่ยนเป็นสลากงวดต่อไปได้

 

 

เรียบเรียงจาก เพจพรรคเพื่อไทย สำนักข่าวไทย 1, 2

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net