รร.หญิงล้วนย่านหัวรอ ลงบันทึกประจำวัน หวังปรามหลังนักเรียนทวิตวิจารณ์กฎล้าหลัง

อาจารย์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าลงบันทึกประจำวัน ชี้มีนักเรียนทวิตวิจารณ์กฎระเบียบของโรงเรียน ระบุทำเสื่อมเสียชื่อเสียง หวังปรามให้ลบข้อความออก แต่ปรากฎแอคเคาท์ทวิตเตอร์ใช้ชื่อโรงเรียน โพสต์ขู่ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมฯ หากไม่ลบข้อความ พร้อมย้ำบางครั้งครูพูดจารุนแรงไปบ้าง แต่ก็มีเจตนาดี

23 เม.ย. 2563 กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท เปิดเผยภาพบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เล่มที่ 0014/2563 เล่มที่ 0035 ระบุถึงการแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบว่า เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลาประมาณ 11.00 ผู้แจ้งซึ่งเป็นอาจารย์ในโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้พบว่ามีพบใช้ทวิตเตอร์จำนวน 3 บัญชี โพสต์ข้อความที่เป็นการทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง จึงมาแจ้งไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อกับบุคคลดังกล่าวให้ลบโพสต์ข้อความ

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังสถานนีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ทราบว่า มีการลงบันทึกประจำวันจริง แต่อาจารย์ผู้แจ้งไม่ได้ประสงค์จะดำเนินคดีกับผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่กล่าวถึง

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามไปยังนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ทราบว่า ช่วงที่ผ่านมามีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ในโรงเรียนที่กระทำการในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน เช่น การทำโทษนักเรียนที่ตัดผมไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนโดยการกร่อนผมเหนือกว่าติ่งหู ทั้งยังใช้คำพูดที่รุนแรง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการลงโทษที่ไม่สมควรแก่เหตุ เช่น นักเรียนลืมติดเข็มกลัดพระราชเสาวนีย์ของโรงเรียนแล้วถูกตบหัว

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวพบว่ามีแอทเคาท์ทวิตเตอร์ ที่ใช้ชื่อว่า โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ @chomsurang_upt ได้โพสต์ถ้อยแถลงจากทางโรงเรียน ระบุว่า

1. โรงเรียนได้ดําเนินการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันเพื่อดําเนินการ กับผู้ที่ไม่หวังดี โดยโพสต์ข้อความทําให้ชื่อเสียงโรงเรียนเสียหาย ตามรายละเอียดดังกล่าว

2. โรงเรียนได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลผู้ที่มีส่วนในกระทู้ ซึ่งได้ข้อมูลแล้วและทราบแล้วในบางส่วน ซึ่งจะได้ดําเนินคดี ตามข้อความที่ได้กล่าวหาในทวิตเตอร์กรณีที่เข้าค่ายกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ให้ถึงที่สุด ต่อไป

3. ดังนั้น แจ้งให้ผู้โพสต์ ได้ทําการลบโพสต์ดังกล่าวออกโดยด่วน เพราะทางโรงเรียน จะดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด เนื่องจากทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และมีหลายๆ โพสต์ที่พาดพิงบุคคล ซึ่งทําให้เกิดความเสียหาย แก่ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ โดยได้ตรวจสอบ และได้ทราบถึงบุคคล ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งจะได้เชิญมารับทราบ และดําเนินคดีต่อไป

สารจากผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1.โรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนตามคู่มือ ระเบียบของโรงเรียนในการบริหารและจัดการศึกษา ให้กับนักเรียน จนทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นเป็นที่ 1 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.นักเรียนที่กระทําผิดระเบียบของโรงเรียน ซึ่งโดนคุณครูว่ากล่าวตักเตือน ก็ถือว่าเป็นเหตุอันสมควร ในการอบรมบ่มนิสัยให้กับลูกศิษย์ที่ครูพึงกระทํา ซึ่งบางครั้งคําพูดอาจจะรุนแรงไปบ้างแต่เจตนา คือมีความหวังดีกับศิษย์เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี มีความคิดที่ถูกต้อง รู้จักกาลเทศะ ซึ่งกลวิธี อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละท่าน

3.การรื้อถอนอาคารเพื่อสร้างใหม่นั้น ในระบบของราชการ จะต้องขออนุญาต ในการดําเนินการ หลายส่วน เช่น สํานักพุทธ กรมศิลปากร สํานักงบประมาณ สพฐ. อื่นๆ จึงทําให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถดําเนินการได้ ถ้ากรมศิลปากร ไม่ได้อนุญาตให้ดําเนินการใดๆ จนกว่าจะดําเนินการ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

4. สําหรับการบริหารโรงเรียนในภาพรวม โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครู ผู้บริหาร เสนอความคิดเห็นต่างๆ ในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ซึ่งมีหลายช่องทางโดยทุกครั้งประเด็นปัญหาต่างๆ จะดําเนินการในรูปแบบของกรiมการโดยร่วมด้วยช่วยกัน หากผู้โพสต์มีเจตนาจะพัฒนาโรงเรียนควรเสนอแนะโดยตรงผ่านช่องทางที่ทางโรงเรียนได้กําหนดไว้ เพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศ ยิ่งๆ ขึ้น ต่อไป ตามพระราชเสาวนีย์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน

5.ในส่วนอื่นๆ ที่เป็นข้อแนะนําให้กับทางโรงเรียน ทางคณะกรรมการบริหารงานของโรงเรียน ได้ตั้งกรรมการประชุม ปรึกษาหารือ และมีแนวทางในการแก้ปัญหาในส่วนต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด กับระเบียบ วัฒนธรรมองค์กร และข้อกฎหมายของทางราชการ โรงเรียนยินดีจะนําไปแก้ไขปรับปรุง ต่อไป

โรงเรียนยังยืนยันในเจตนารมณ์ที่มุ่งอบรมให้ลูกศิษย์เป็นคน

เก่ง กล้า น่ารัก

ตามคุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามแนวทางพระราชเสาวนีย์ เพื่อสร้างกุลสตรีต่อไป

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท