ดูการช่วยเหลือ ‘ศิลปิน-ฟรีแลนซ์’ จากผลกระทบ COVID-19 ในแคนาดา

วงการศิลปะแคนาดาให้ความสำคัญกับคนทำงานศิลปะโดยเฉพาะฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องมาจาก COVID-19 และนี่คือตัวอย่างการช่วยเหลือที่ศิลปินแคนาดาและฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงได้ ภายใต้การปิดเมือง

พาราไดซ์ เธียเตอร์ เมืองโทรอนโต้ ขึ้นข้อความหน้าโรงหนังว่าปิดชั่วคราว | ที่มาภาพ: Peter Knegt/CBC

COVID-19 ได้ทำลายล้างชุมชนศิลปะแคนาดา การรักษาระยะห่างทางสังคมที่ถูกโน้มน้าวใจอย่างหนักหน่วง โรงหนังโรงละคร สถานที่จัดคอนเสิร์ต แกลลอรี่ศิลปะและร้านขายงานศิลปะถูกบีบให้ปิดตัว นักดนตรีที่เดินสายแสดงตามที่ต่างๆ ถูกยกเลิกงานแสดง งานเปิดตัวหนังสือถูกเลื่อนออกไป และงานผลิตภาพยนตร์ทั่วประเทศต้องหยุดไป ผลที่เกิดขึ้นก็คือ คนทำงานที่อยู่ในงานที่ไม่แน่นอนอยู่แล้ว (precarious) พบว่าตัวเองแย่ลงไปอีก

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 รัฐบาลกลางแคนาดาประกาศว่าได้กำลังสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ 2 สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนคนทำงานที่โดยปกติไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าการประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) ในขณะเดียวกันนั้น ก็มีแหล่งทรัพยากรสำหรับศิลปินที่จะช่วยพวกเขาผ่านช่วงเวลาอันยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน ทางจิตใจ หรือเพื่อปรับปรุงทักษะของพวกเขา

กลุ่มศิลปินอเมริกันและนักเขียนผู้ที่ได้สร้างสรรค์รายชื่อทรัพยากรสำหรับช่วยเหลือศิลปินฟรีแลนซ์จาก COVID-19 ตามแนวทางนี้ พวกเราได้สร้างสรรค์ รายชื่อเพื่อนแคนาดา โดยรายชื่อการช่วยเหลือจะได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบันเมื่อแหล่งทรัพยากรมีเพิ่มมากขึ้น

การช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉิน

กองทุนช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ CBC (CBC Creative Relief Fund) - เพื่อตอบสนองปัญหาการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส CBC ได้ริเริ่มกองทุนช่วยเหลือ เพื่อจัดให้มีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือทันทีและฉุกเฉินให้แก่นักสร้างสรรค์ กองทุนใหม่นี้จะจัดให้มีกองทุนจำนวน 2 ล้านเหรียญแคนาดา เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาและการผลิตในขอบเขตที่หลากหลายของนวัตกรรม การเล่าเรื่องชาวแคนาดาที่เป็นต้นตำรับ รวมไปถึงสคริปต์ละครและตลก การบันเทิงที่ไม่มีสคริปต์ รายการสำหรับเด็ก และเยาวชน วัยรุ่น งานดัดแปลงจากบทละคร และสารคดีสั้น

กองทุนเงินช่วยเหลือ Woodcock (Woodcock Fund Grant) - เป็นการจัดให้เงินฉุกเฉินสำหรับนักเขียนที่กำลังอยู่ระหว่างช่วงกลางของเขียนงาน

The AFC - จัดให้มีความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการเงินสำหรับคนในอาชีพบันเทิง

Unison - ช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักดนตรี

เงินฉุกเฉินเพื่อการมีชีวิตรอดสำหรับศิลปินข้ามเพศและครอบคลุมความหลากหลายทางเพศทั้งหมด (LGBTQ2S) (Emergency Survival Fund for LGBTQ2S artists) - เงินช่วยเหลือนี้ รวมไปถึง นักแสดง คนงานที่ทำงานโดยพึ่งพาเงินทิปเป็นหลัก-บริหารโดยร้านหนังสือ Glad Day ในเมืองโทรอนโต เงินทุนนี้จะช่วยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจ่ายค่าจ้างทำงานสำหรับศิลปิน นักแสดง และคนงานที่ทำงานโดยอาศัยเงินทิปเป็นรายได้หลัก

เงินทุนช่วยเหลือศิลปิน/นักดนตรีรายได้น้อยชาวแคนาดา (Canadian Low-Income Artist/Musician Relief Fund) - กลุ่มระดมเงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนกองทุนการช่วยเหลือจากวิกฤต

เงินช่วยเหลือเพื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนทำงานเบื้องหลังฉาก (Behind the Scenes Basic Needs Grants) - จัดให้มีความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่าสำหรับความเจ็บป่วยระดับรุนแรงของคนทำงานเทคนิคในงานบันเทิงในสหรัฐฯ และแคนาดา

กองทุนศูนย์ศิลปะแห่งชาติสำหรับศิลปินนักแสดง (National Arts Centre Fund for Performing Artists) - เปิดรับงานที่นำเสนอจากศิลปินผู้ที่โพสต์การแสดง 45-60 นาทีออนไลน์ เงินช่วยเหลือจะถูกส่งไปให้โดยนำมาจากกองทุนความช่วยเหลือยามวิกฤต 100,000 เหรียญแคนาดา

กองทุนคนทำงานภาพยนตร์แคนาดา (Canadian Cinema Worker Fund) - การระดมทุนเพื่อสร้างสรรค์กองทุนสำหรับคนทำงานภาพยนตร์ผู้ที่จะไม่ได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างในอนาคตที่มองเห็นอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น

กองทุนสนับสนุนฉุกเฉินชุมชนคนดำในเมืองโทรอนโต (GTA Black Community Emergency Support Fund) - ศูนย์ระดมเงินทุนชุมชนจัดตั้งโดยศิลปินเพื่อคนดำในโทรอนโตที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคนดำในโทรอนโต (greater Toronto area) โดยเฉพาะคนที่ทำงานในเศรษฐกิจที่จ้างงานแบบจบเป็นครั้งๆ (gig economy)

สภาศิลปะโทรอนโต (Toronto Arts Council) - เพื่อช่วยเหลือศิลปินโทรอนโตในการดำรงชีวิตจากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 มูลนิธิศิลปะโทรอนโตและสภาศิลปะโทรอนโตได้จัดทำกองทุนตอบสนองต่อ COVID ของศิลปิน (TOArtist COVID Response Fund)

กองทุนช่วยเหลือยามวิกฤตฉุกเฉินของนักเขียนแคนาดา (Canadian Writers' Emergency Relief Fund) - องค์กรนักเขียน The Writers' Trust of Canada ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ทำงานกับชุมชนในเรื่องการรู้หนังสือ และสหภาพแรงงานนักเขียน (The Writers' Union of Canada (TWUC)) ประกาศการสร้างกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินของนักเขียนแคนาดา (Canadian Writers' Emergency Relief Fund) เพื่อจัดให้มีการสนับสนุนนักประพันธ์อาชีพที่ได้รับผลกระทบทางการเงินเนื่องมาจากวิกฤตด้านสุขภาพ COVID-19 กองทุนจะเริ่มต้นด้วยเงินตั้งต้นจำนวน 150,000 เหรียญแคนาดา และกระจายการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 1,500 เหรียญฯ ให้แก่นักเขียนที่รายได้จากสัญญาหรือโครงการได้หายไปจากวิกฤตนี้ การสนับสนุนทางการเงินของโครงการนี้มาจากหุ้นส่วน 3 องค์กร ประกอบด้วย องค์กรนักเขียน The Writers' Trust สหภาพแรงงานนักเขียน (TWUC) และธนาคาร Royal Bank of Canada (RBC)

MusicTogether - กองทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน 300,000 เหรียญแคนาดาสำหรับนักดนตรีในรัฐออนแทรีโอ ซึ่งมาจากการรวมเงินกันของรัฐบาลท้องถิ่นและสมาชิกของชุมชนดนตรี นักดนตรีสามารถสมัครเข้ารับเงินช่วยเหลือแบบให้ครั้งเดียวจำนวน 1,000 เหรียญแคนาดาโดยทำการแสดงไลฟ์สตรีม

กองทุนศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกเมืองวินเซอร์ (City of Windsor Arts, Culture and Heritage Fund) - เมืองวินด์เซอร์ได้เริ่มกองทุนศิลปะ วัฒนธรรมและมรดก (ACHF) เสนอเงินช่วยเหลือ 60,000 เหรียญแคนาดา ในฐานะที่เป็นวิธีการช่วยเหลือในการสนับสนุนศิลปินท้องถิ่นผู้ที่ความเป็นอยู่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้น

กลุ่มและองค์กรที่เข้ามาทำงานช่วยเหลือศิลปิน

กลุ่มช่วยเหลือ “ฉันเสียงานที่จ้างแบบรายครั้ง แคนาดา” (I Lost My Gig Canada) - พื้นที่สำหรับคนทำงานศิลปะอิสระ ฟรีแลนซ์ และคนทำงานอิสระอื่นๆ และคนทำงานอิสระนอกเหนือจากนั้นด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบในปัจจุบัน เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและทรัพยากรที่เกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 เป็นเว็บไซต์ที่เริ่มเมื่อ 20 มี.ค. 2563

สภาแคนาดาเพื่อศิลปะ (Canada Council for the Arts) - ผู้ให้ทุนด้านศิลปะแก่สาธารณะของแคนาดา

สหภาพแรงงานฟรีแลนซ์แคนาดา (The Canadian Freelance Union) - ชุมชนส่วนหนึ่งของ UNIFOR เน้นการทำให้เกิดความก้าวหน้าของสิทธิของฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมการสื่อสารและสื่อมวลชน

สหภาพแรงงานซีเอ็มจีฟรีแลนซ์ (CMG Freelance) - สาขาของสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมสื่อแคนาดา (Canadian Media Guild) ทำงานในการสนับสนุนคนทำงานฟรีแลนซ์

ACTRA สหภาพแรงงานศิลปินวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ (Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists) - เป็นสหภาพแรงงานระดับประเทศของคนทำงานในวงการการแสดงมีสมาชิกมากกว่า 27,000 คนทำงานในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ และสื่อดิจิตัล สมาชิกครอบคลุมคนทำงานในวงการการแสดง เช่น นักแสดง ศิลปินเพลง นักแสดงตลก ผู้ประกาศ พิธีกรรายการ นางแบบ นักเต้น นักออกแบบท่าเต้น คนแสดงละครหุ่น ผู้บรรยาย คนให้เสียง เป็นต้น

IATSE Canadian locals แนวร่วมนานาชาติของพนักงานเวทีโรงหนังโรงละคร นักเทคนิคในการผลิตภาพยนตร์ ศิลปินและแนวร่วม - องค์กรเป็นตัวแทนของคนทำงานศิลปะที่ทำงานอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ โรงละคร และโทรทัศน์

สมาคมนักแสดงแคนาดา (Canadian Actors Equity Association) - ตัวแทนศิลปินทำงานโรงละคร โอเปร่า และการแสดงเต้นรำ

สหภาพแรงงานนักเขียนแคนาดา (Writers Guild of Canada) - ตัวแทนคนเขียนบทภาพยนตร์ภาคภาษาอังกฤษในแคนาดา

สมาคมนักออกแบบของแคนาดา (Associated Designers of Canada) - องค์กรให้บริการด้านศิลปะที่ไม่แสวงหากำไร เป็นองค์กรสาขาอาชีพระดับประเทศ ทำหน้าทีเป็นตัวแทนผลประโยชน์คนทำงานออกแบบด้านต่างๆ เช่น ฉาก เครื่องแต่งกาย แสง ภาพ และเสียง

สหพันธ์นักดนตรีแคนาดา (Canadian Federation of Musicians) - องค์กรตามสาขาอาชีพของนักดนตรีแคนาดา

สหภาพคนเขียนบทละครของแคนาดา (Playwrights Guild of Canada) - การรวมตัวในการบริการด้านศิลปะได้รับมอบหมายให้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในสิทธิและผลประโยชน์ของคนเขียนบาละครอาชีพในแคนาดา

Soutien à/de la communauté culturelle québécoise- COVID-19 - กลุ่มเฟสบุ๊คที่มีเป้าหมายในการแจ้งข้อมูลแก่คนทำงานด้านวัฒนธรรม คนทำงานอิสระหรือจ้างงานตนเองและศิลปินในเรื่องมาตรการต่างๆที่มีอยู่ สำหรับการดำเนินการของรัฐบาลในระยะต่อไปในการสนับสนุนการเงิน

กองทุนช่างภาพ (The Photographer Fund) - เงินทุน 25,000 เหรียญแคนาดาเพื่อช่วยช่างภาพอิสระที่เผชิญสถานการณ์ยากลำบาก

แนวร่วมศิลปินนักเต้นชาวแคนาดาแห่งตะวันออก (Canadian Alliance of Dance Artists East) - กลุ่มที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ ทำงานในการสนับสนุนศิลปินนักเต้นอิสระ

สภาการเต้นแห่งแคนาดา (The Canadian Dance Assembly) - เป็นเสียงของคนทำงานสาขานักเต้นอาชีพในแคนาดา

แนวร่วมศิลปินนักเต้นชาวแคนาดาแห่งตะวันตก (Canadian Alliance of Dance Artists West) - กลุ่มแนวร่วมศิลปินนักเต้น

สมาคมนักแสดงตลกเวทีแคนาดา (The Canadian Association of Stand-up Comedians) - กลุ่มที่ทำงานด้านสิทธินักแสดงตลกในแคนาดา

UBCP/ACTRA - สาขาหนึ่งของสหภาพแรงงาน ACTRA หรือสหภาพแรงงานศิลปินวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ (Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists)

สมาคมดนตรีอิสระแคนาดา (Canadian Independent Music Association) - ข้อมูลและแหล่งทรัพยากรที่จัดเก็บและนำมารวมกันไว้โดย CIMA

สหภาพแรงงาน Directors Guild of Canada - สหภาพแรงงานระดับประเทศเป็นตัวแทนคนทำงานด้านการสร้างสรรค์และด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และใกล้เคียง ครอบคลุมทุกสาขา ตั้งแต่การกำกับ การออกแบบ การผลิต การตัดต่อ

Actsafe - สมาคมสุขภาพและความปลอดภัยสนับสนุนอุตสาหกรรมศิลปะและบันเทิงในบริติชโคลัมเบีย

สภาศิลปะเมืองมิสซิสซอกา (Mississauga Arts Council) - เข้าร่วม เชื่อมต่อ ส่งเสริมและช่วยเหลือ พัฒนาโอกาสให้กับศิลปินทุกสาขา อายุ และความสามารถจากชุมชนที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ศิลปะและวัฒนธรรมในเมืองมิสซิสซอกาเติบโต องค์กรในปัจจุบันทำการสำรวจความคิดเห็นทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อผลกระทบของการปิดชุมชน

สาขาของวัฒนธรรม

สมาคมแกลลอลี่ศิลปะแห่งออนแทรีโอ (Ontario Association of Art Galleries) - แพลตฟอร์มดิจิตัลอันใหม่จาก OAAG สำหรับการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19

สหพันธ์งานศิลปะแคนาดา (Canadian Crafts Federation) - องค์กรทำงานอุทิศให้แก่งานศิลปะ

Artscape แหล่งทรัพยากรสำหรับครีเอทีฟและผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ (Artscape Resources for Creatives and Creative Entrepreneurs) - แหล่งรวมเงินทุนและการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือนักสร้างสรรค์

แหล่งทรัพยากรในการฝึกอบรมการเขียน

Skillshare - แหล่งทรัพยากรฟรีประกอบด้วยชั้นเรียนการเขียน การแสดงและอีกหลายหัวข้อ

ห้องสมุดสาธารณะโทรอนโตสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ (Toronto Public Library eLearning portal) - หนังฟรีและเข้าถึงเนื้อหาต่างๆสำหรับผู้ที่ถือบัตรห้องสมุด

ห้องสมุดดิจิตัล Calgary (Calgary Digital Library) - เข้าถึงหนังสือ ข้อมูล และสิ่งต่างๆ ในห้องสมุดสำหรับผู้ถือบัตร

Sur Place - องค์กรไม่หาผลกำไรในเมืองมอนทรีออล เสนอเวิร์คช็อปศิลปะออนไลน์

Isolate/Create - มีทรัพยากรให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างสรรค์ด้วยสินทรัพย์ที่เป็นดิจิตัลเพื่อจุดประกายการสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในความร่วมมือกันผ่านช่องทางดิจิตัล

มหาวิทยาลัยการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic University) - โรงเรียนการเขียนแบบป๊อบอัพสำหรับ/โดยนักเขียนที่กักตัว

Artscape Launchpad Learning - โปรแกรมฟรีทุกวัน ซึ่งมีศิลปินมาพูดและเวิร์คช็อปการพัฒนาทักษะ

ทรัพยากรด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

การให้บริการในสถานการณ์วิกฤต (Crisis Services Canada) - จัดให้มีการป้องกันการฆ่าตัวตายและการสนับสนุนช่วยเหลือ โทร 1-833-456-4566

ศูนย์ปัญหาความเครียดเมืองโทรอนโต (Distress Centres of Greater Toronto) - อาสาสมัครในสถานการณ์วิกฤต, ช่วยเหลือด้านอารมณ์ความรู้สึกและป้องกันการฆ่าตัวตาย, องค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือและเยียวยา โทร 416-408-4357

NABS support line - การช่วยเหลือโดยมืออาชีพและเป็นความลับส่วนบุคคลสำหรับอาชีพการตลาดและการสื่อสาร ติดต่อมาที่ NABS support line

Unison - เพื่อติดต่อนักดนตรีอาชีพของแคนาดาที่มีทรัพยากรและการสนับสนุนสำหรับประเด็นปัญหาส่วนตัวและปัญหาในการปฏิบัติต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส โทร 1-855-986-4766

TO Community response to COVID19 Facebook group - กลุ่มเฟสบุ๊คเชื่อมคนที่ต้องการผู้ช่วยเหลือในเมืองโทรอนโต

Calltime; สุขภาพจิต - ความริเริ่มซึ่งสร้างสรรค์โดยสหภาพแรงงานหลายแห่งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในรัฐบริติชโคลัมเบีย จัดให้มีทรัพยากรด้านสุขภาพจิตสำหรับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

โอกาสสำหรับงานที่ทำจากที่ห่างไกล งานชั่วคราว และงานอาสาสมัคร

25+ ไซต์สำหรับหางานจากที่ห่างไกล (25+ Sites for Finding Remote Work) - รายชื่อของสถานที่ที่คุณอาจหางานที่ทำงานจากที่ห่างไกลได้

ทรัพยากรสำหรับการทำงานจากที่ห่างไกล (Resources for Remote Work) - Google Doc ที่มีการโพสต์งานที่สามารถทำจากสถานที่ซึ่งอยู่ห่างไกลได้

ศิลปะแคนาดาในภาวะที่อยู่อย่างถูกตัดขาด (Canadian Art in Isolation) - ความริเริ่มด้านศิลปะในการจับคู่ศิลปินในโทรอนโตกับผู้สูงอายุเพื่อนำเสนองานศิลปะที่แสดงในห้องของพวกเขา

 

ที่มาเรียบเรียงจาก

Here's where Canadian artists and freelancers can find help during COVID-19 shutdowns (H.G. Watson, CBC Arts, 20/3/2020)
เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสหภาพแรงงานนักแสดงจาก https://www.actra.ca/about-us/

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์