เสนอเลื่อนรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ออกไปก่อน

'อภิชาติ ศิริสุนทร' ส.ส.พรรคก้าวไกล รองประธาน กมธ.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เสนอให้ยกเลิกประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ออกไปก่อน รอสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จึงจัดให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วน รอบด้าน โดยมีพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน


อภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.พรรคก้าวไกล รองประธาน กมธ.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

26 เม.ย. 2563 สืบเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีประกาศให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 8- 25 เม.ย. 2563 ซึ่งภายหลังการประกาศรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ได้มีกระแสแสดงความไม่เห็นด้วย รวมทั้งมีการยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จากเครือข่ายประชาชน องค์กรด้านการอนุรักษ์ และนักวิชาการ เพื่อให้ยกเลิกและขยายระยะเวลาในการรับฟังความเห็นของร่างกฎหมายฉบับรองทั้ง 7 ฉบับออกไปก่อน 

ในครั้งนี้สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ถือโอกาสสัมภาษณ์ คุณอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.พรรคก้าวไกล รองประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการประกาศรับฟังความเห็นร่างกฎหมายสำรองทั้ง 7 ฉบับนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ส.ส.อภิชาติ ศิริสุนทร:  โดยข้อเท็จจริง การดำเนินการตามประกาศดังกล่าว ไม่ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในช่วงนี้อย่างยิ่ง เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดคือ การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  และการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ ถือเป็นวิธีการที่มีข้อจำกัด ไม่สามารถสร้างการรับฟังความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัย ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีข้อพิพาทกับรัฐ และเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรง  นอกจากนี้ การดำเนินการตามมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และมาตรา 121 ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่กำหนดให้มีการสำรวจการถือครองที่อยู่อาศัย ทำกินของประชาชนภายใน 240 วัน นับแต่วันที่กฏหมายใช้บังคับ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้

ส่วนประเด็นข้อกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายลำดับรองทั้ง 2 ฉบับ ยังมีเวลาเหลือพอสมควร ไม่ควรฉวยใช้สถานการณ์ช่วงนี้ที่ประชาชนอยู่ในภาวะยากลำบาก มาดำเนินการ กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ให้ดำเนินการภายใน 1 ปี และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฏหมายใช้บังคับ และการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ น่าจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสอง ที่มีเจตจำนงค์ว่าก่อนตรากฏหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 

ข้อเสนอในกรณีดังกล่าวคืออะไร

ส.ส.อภิชาติ ศิริสุนทร: นายกรัฐมนตรีต้องสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเลิกประกาศโดยทันที และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จึงจัดให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วน รอบด้าน โดยมีพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์