โพลชี้คนห่วง 'เศรษฐกิจภาพรวม' มากที่สุดจากมาตรการ 'อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ'

'สวนดุสิตโพล' สำรวจคนไทยห่วงในเรื่องใดมากที่สุด จากมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 'เศรษฐกิจภาพรวม' มากที่สุด รองมาการทำงานทีมแพทย์และครอบครัว ด้านผลสำรวจ 'ซูเปอร์โพล' คนระบุภาคธุรกิจที่โดดเด่นแก้ปัญหา COVID-19 ได้แก่ ธนินท์ เจียรวนนท์, ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

26 เม.ย. 2563 จากที่รัฐบาลประกาศมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนหวังช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทย” ห่วงใยเรื่องอะไร? ณ วันนี้ โดยการเรียงลำดับความห่วงใยของคนไทยในเรื่องต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 1,479 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 21-24 เม.ย. 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

15 อันดับ” เรื่องที่คนไทยห่วงใย ณ วันนี้ จากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

อันดับ 1 เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 93.48%
อันดับ 2 การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 89.91%
อันดับ 3 ห่วงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูกหลาน 87.29%
อันดับ 4 ห่วงกลัวติดโควิด-19 86.36%
อันดับ 5 การช่วยเหลือของภาครัฐ 85.99%
อันดับ 6 รายจ่าย 83.94%
อันดับ 7 สุขภาพของตนเอง 82.00%
อันดับ 8 รายได้ 81.51%
อันดับ 9 การเมืองในภาพรวม 81.36%
อันดับ 10 โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค 78.77%
อันดับ 11 หนี้สิน 76.91%
อันดับ 12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 74.19%
อันดับ 13 การเดินทาง 72.36%
อันดับ 14 อาหารการกิน 71.50%
อันดับ 15 ห่วงเรื่องงาน/กลัวตกงาน 69.27%

'ซูเปอร์โพล' ชี้ 'ประยุทธ์-เจ้าสัวธนินท์-หมอพยาบาล' โดดเด่นแก้โควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง บิ๊กเนมโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,551 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึง บิ๊กเนมคนสำคัญชื่อเด่นโดนใจในรัฐบาลแก้โควิด-19 พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 35.7 รองลงมาคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 29.5 อันดับสาม ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร้อยละ 21.4 อันดับสี่ ได้แก่ นาย อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 18.0 และอันดับห้า ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 15.5

ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึง บิ๊กเนมมหาเศรษฐีคนสำคัญชื่อเด่นโดนใจช่วยเหลือประชาชน แก้โควิด-19 พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ กลุ่มซีพี ร้อยละ 22.4 รองลงมา ได้แก่ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กลุ่มซัมมิท ร้อยละ 10.0 อันดับสาม ได้แก่ นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ โรงพยาบาลกรุงเทพและบางกอกแอร์เวย์ ร้อยละ 9.1 อันดับสี่ ได้แก่ นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ กลุ่มซีพี ร้อยละ 7.4 และอันดับห้า ได้แก่ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ กลุ่มซัมมิท ร้อยละ 7.1 ตามลำดับ

นอกจากนี้ บิ๊กเนม โรงพยาบาลชื่อเด่นโดนใจ ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร ร้อยละ 58.6 รองลงมา อันดับสอง ได้แก่ โรงพยาบาล ราชวิถี ร้อยละ 52.9 อันดับสาม ได้แก่ โรงพยาบาล รามาธิบดี ร้อยละ 51.4 อันดับสี่ได้แก่ โรงพยาบาล ศิริราช ร้อยละ 47.1 และอันดับห้า ได้แก่ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ร้อยละ 43.3 ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ อะไรทำให้ประเทศไทยแก้ปัญหาโควิด-19 ได้ดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.6 ระบุ แพทย์ พยาบาล อสม. เก่ง เสียสละ รองลงมาคือ ร้อยละ 65.7 ระบุ มาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ร้อยละ 59.5 ระบุ คนไทยตระหนัก ปัญหาร่วมกัน ร้อยละ 58.6 ระบุ คนไทยระดับกลาง ถึง ล่าง ดูแลช่วยเหลือกันเอง และร้อยละ 56.1 ระบุ เพราะทุกคนกลัวตาย ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลโพลชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลและภาคประชาชนเวลานี้กำลังไปด้วยกันได้แก้วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ฐานหนุนรัฐบาลที่เคยตกต่ำสุดเหลือร้อยละ 9 ช่วงต้นมีนาคมเพิ่มขึ้นพอจะขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ได้ แต่วันนี้ต้องคิดหนักคือ ฐานหนุนรัฐบาลยังเปราะบาง และอารมณ์ของประชาชนยังไม่เกาะติดเหนียวแน่นกับรัฐบาล อะไรที่รัฐบาลจะทำแต่เสี่ยงทำรัฐบาลสั่นคลอนและการขับเคลื่อนประเทศอาจสะดุดอย่าทำ ดังนั้นบิ๊กเนม (Big Name) ใดทำแล้วโดนใจควรรักษาไว้ อะไรมาใหม่ ๆ ที่ประชาชนยังไม่เข้าใจ รัฐบาลยังสื่อสารได้ไม่ดีควรชะลอออกไปก่อน เช่น กรณีของ CPTPP ความตกลงเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ที่ชาวบ้านเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ ยังเคลือบแคลงสงสัย ควรยับยั้งไว้ก่อน เป็นต้น

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์