กวีประชาไท: รักคุณเท่าฟ้า

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

จากเคยเป็นสายการบินระดับโลก

น่าเศร้าโศก บริหารจนฉิบหาย

สถานะการเงิน อันตราย

อาจถึงครามอดมลาย หายจากไป

 

พนักงาน ผู้บริหาร บุคคลา

ไม่เคยเห็นหัวลูกค้า ถือตนใหญ่

ร่วมระยำตำบอน ประเทศไทย

ผิดวิสัย องค์กรให้บริการ

 

ภาคภูมิใจ ใฝ่ชั่วเปิดตัวโชว์

ช่วยส่งเสริมคนโง่ มาบริหาร

สนับสนุน จุนเจือเผด็จการ

รัฐบาล ประชาชน ต้องพ้นไป

 

จึงฉิบหายวายป่วง เพราะพวกปล้น

มวลมหาประชาชน หายไปไหน

ออกมาช่วย “เจ้าจำปี” หน่อยปะไร

“การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า” อย่าทำลืม

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์