เผยเด็กบ้านเรียนถูกลิดรอนสิทธิทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2 พ.ค. 2563 สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) ได้แจ้งข่าวต่อสื่อมวลชนว่า สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเป็นองค์กรนิติบุคคลได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของเครือข่ายการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกองค์กรจัดการศึกษาทางเลือกจากทุกภาคส่วนกว่า 400 องค์กร เกิดการรวมตัวกันเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยภาคประชาชน ตามมาตรา 12 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  โดยมี ศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนและศูนย์การเรียน สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) เป็นองค์กรร่วมภายใน มีภารกิจทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยกระบวนการปรึกษาหารือและให้เกียรติรับฟัง เข้าร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน) ศูนย์การเรียนโดยบุคคล องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน เพื่อทำให้เกิดระบบและมาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้เรียนการศึกษาทางเลือกด้วยความรับผิดชอบอย่างจริงใจ  พร้อมทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนหลักการมีส่วนร่วมตามสิทธิขั้นพื้นฐานสากลกับทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการจัดการศึกษาทางเลือก
 
บัดนี้ มีเหตุการณ์เสมือนเกิดฝันร้ายกับเครือข่ายบ้านเรียนสมาชิกขององค์กรเป็นอย่างยิ่งต่อพฤติการณ์และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ เกิดกรณีการฟ้องคดีและศาลปกครองกลางยกฟ้องไปโดยขาดข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐทำงานโดยขาดความตระหนักเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กบ้านเรียนเป็นสำคัญ และกลับมีเจ้าหน้าที่การศึกษานำเอากรณีบ้านเรียนได้รับการตัดสินให้ยกฟ้อง ไปสร้างข่าวลือในทิศทางขาดข้อเท็จจริงอันควรจะถูกขยายความเข้าใจต่อสังคม จึงขอแถลงต่อสาธารณะและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้

 
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์