โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'นุรักษ์ มาประณีต' เป็นองคมนตรี

4 พ.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2 ต.ค. 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานเพิ่มเติมว่า นายนุรักษ์ เกิดเมื่อ 24 เม.ย. 2492 จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เคยเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 8 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนรับตำแหน่งองคมนตรี คือเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ 9 ก.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2563

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์