นศ.27 กลุ่ม ร้องรัฐแจก 3 พัน 3 เดือน เยียวยา ปชช.ถ้วนหน้าทุกคน

เครือข่ายนักศึกษา 27 กลุ่ม ยื่นหนังสือหน้ากระทรวงการคลัง เรียกร้องรัฐแจก 3,000 บาทเยียวยาประชาชนอย่างถ้วนหน้า ชี้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศควรได้รับการเยียวยาทุกคน

7 พ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หน้ากระทรวงการคลังบริเวณประตูทางออก 4 เครือข่ายนักศึกษา 27 กลุ่ม นำโดยพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน เดินทางไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมอ่านแถลงการณ์เรื่อง ‘ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเงินช่วยเหลือประชาชนถ้วนหน้า’ จากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคระบาดโควิด-19 โดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการแจกเงินช่วยเหลือที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเงินเยียวยาประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

พริษฐ์ ชิวารักษ์ ยืนอ่านแถลงการณ์บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง

พริษฐ์ ชิวารักษ์ ยืนอ่านแถลงการณ์บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง

พริษฐ์ กล่าวว่า ข้อเสนอของทางกลุ่มนักศึกษาเสนอให้รัฐบาลต้องช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนแบบถ้วนหน้า ซึ่งตอนนี้รัฐบาลใช้วิธีการแจกเงินเยียวยาแบบเลือกแจกเฉพาะคน ผลที่ตามมาคือประชาชนไม่ได้รับการเยียวยาที่ถ้วนหน้าและทันท่วงที 

พริษฐ์กล่าวต่อว่า ต้องไม่ลืมว่าประชาชนทุกคนจ่ายภาษีและเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันทั้งหมด รัฐบาลจึงต้องเยียวยาประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้า

“ข้อเสนอของทางกลุ่มนักศึกษาเป็นข้อเสนออยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแบบถ้วนหน้า ตอนนี้รัฐบาลใช้วิธีการแจกเงินเยียวยาแบบเลือกแจกเฉพาะคนและต้องมีการพิสูจน์ ซึ่งผลคือคนที่จนอยู่แล้วก็จนลงไปอีก ชนชั้นกลางก็อาจจะจนลงอีก สถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนเดือดร้อนไม่มีใครไม่เดือดร้อน เราต้องไม่ลืมว่าทุกคนจ่ายภาษีด้วยกันทั้งหมด ในเมื่อทุกคนจ่ายภาษีด้วยกันหมด เป็นเจ้าของประเทศด้วยกันทั้งหมด เราก็ควรได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลทั้งหมดทุกคน” พริษฐ์กล่าว

พริษฐ์ ชิวารักษ์ ยืนอ่านแถลงการณ์บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง

พริษฐ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยังคงมีปัญหา รัฐบาลควรเร่งทบทวนการบังคับใช้ เนื่องจากรัฐบาลใช้อำนาจผ่าน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เกินขอบเขตและใช้โดยพลการ การมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อาจจะทำให้เศรษฐกิจเลวร้ายลงอีก 

“รัฐบาลใช้อำนาจโดยไม่ถามใคร รัฐบาลใช้อำนาจโดยพลการ ไม่มีแม้กระทั่งการเปิดสภาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งฝ่ายค้านหรือฝ่ายประชาชนที่จะเข้าไปร้องเรียนที่รัฐสภาก็ดี ตอนนี้ประชาชนตอบไม่ได้ ว่าถ้าประชาชนเดือดร้อนใครจะพูดแทนเขา ดังนั้นผมคิดว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตอนนี้รัฐบาลควรจะเร่งทบทวน การมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มันอาจจะทำให้เศรษฐกิจมันเลวร้ายลงมากกว่าที่ควรจะเป็น ผมคิดว่าไม่ติดเรื่องเศรษฐกิจ ก็เป็นอีกมิตินึงที่เราต้องเอามาคิดคู่กับเรื่องของการแพร่ระบาดเหมือนกัน เพราะต่อให้คนไม่ติดเชื้อ คนก็อาจจะอดตายได้เหมือนกัน” พริษฐ์ กล่าว

นักศึกษาชูป้ายหน้ากระทรวงการคลัง

สำหรับแถลงการณ์ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

และเครือข่ายนักเรียน นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จำนวน ๒๗ กลุ่ม

“ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเงินช่วยเหลือประชาชนถ้วนหน้า”

เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ได้ขยายเป็นวงกว้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม            จนทำให้ประชาชนทุกคนต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างถ้วนหน้า ดังจะเห็นได้ว่าแม้จำนวนผู้เสียชีวิตจาก   การติดเชื้อไวรัสจะลดลง แต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากความอดอยากและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับสูงขึ้นโดยตลอด แม้ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ภาครัฐจะมีมาตรการแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวน คนละ ๕,๐๐๐ บาท แต่ด้วยระยะเวลาที่เร่งด่วน ประกอบกับการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาล เป็นผลให้การดำเนินนโยบายดังกล่าวเต็มไปด้วยความล่าช้า ผิดพลาด ไร้ประสิทธิภาพ และไม่ทั่วถึง 

ในวิกฤตการณ์เช่นนี้ รัฐบาลควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างถ้วนหน้า ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า แนวทางการแจกเงินเยียวยาของรัฐบาลส่งผลให้ผู้คนที่มีความเดือดร้อนจำนวนมากซึ่งไม่ผ่านการพิสูจน์สิทธิจนต้องตกหล่นหรือไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทันท่วงที สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ จำนวน ๒๗ องค์กร จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการแจกเงินช่วยเหลือที่กำลังดำเนินอยู่               ในปัจจุบัน และขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี          ขึ้นไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคน เป็นจำนวนคนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือนในเบื้องต้น เพื่อมิให้มีประชาชนคนใดต้องตกหล่นจากความผิดพลาดและความล่าช้าระบบการพิสูจน์สิทธิของรัฐอีก 

ทั้งนี้ โดยอ้างอิงจาก สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเทศไทยมีประชากรอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปจำนวน ๕๐.๘ ล้าน คน และคาดว่าทั้งมาตรการจะใช้งบประมาณ                   ราว ๔๕๗,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่า GDP ของประเทศ โดยรัฐบาลอาจพิจารณาตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อการดังกล่าว 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 

และเครือข่ายนักเรียน นิสิตนักศึกษา 

จากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จำนวน ๒๖ กลุ่ม

 

เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จำนวน ๒๗ องค์กรที่ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มคณะคันนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๒. ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๓. พรรควิฬาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๔. เครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๕. กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเยาวชนภาคเหนือตอนล่าง (NU-Movement) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๖. กลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

๗. พรรคโดมปฏิวัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

๘. พรรคโดมปฏิวัติ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

๙. พรรคท่าพระจันทร์ Awaken มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

๑๐. กลุ่ม KMITL Political สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๑. กลุ่มมดปฏิวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๑๒. ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

๑๓. กลุ่มโกงกาง มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๔. แนวร่วมนิสิต มมส. เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๕. กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนิสิตนักศึกษา อุดรธานี 

๑๖. กลุ่ม Law Long Beach – นักกฎหมายอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

๑๗. พรรคศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

๑๘. กลุ่มเพื่อนนักศึกษา องค์กรเพื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

๑๙. พรรคสิงห์นครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

๒๐. สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๒๑. กลุ่ม มวล. เสรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๒๒. กลุ่มเคียงข้างนักศึกษา มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๒๓. แนวร่วมนักศึกษา มวล. เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๒๔. แนวร่วมนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย 

๒๕. สมัชชานักศึกษาอีสาน 

๒๖. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย 

๒๗. กลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free Youth

 

สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายนักเรียน นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ จำนวน 27...

โพสต์โดย สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย - Student Union of Thailand เมื่อ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2020

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์