กวีประชาไท: เขาหลับกับแสงสว่าง

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เขาหลับกับแสงสว่าง
ที่กระจ่างจนเจิดจ้า
เทวษในเมตตา
กรุณาอันบ่าโถม

เขาหลับกับความรัก
อันหน่วงหนักอย่างจู่โจม
โชกใจกับไฟโลม
แผดเผาให้ไปสู่สวรรค์

หัวซุนกับดุลพินิจ
มอบอุทิศจำนนกำนัล
ดื่มด่ำกับทวยทัณฑ์
สิ้นพันธะสละถวาย

เขาหลับกับความเงียบ
และเย็นเฉียบดวงตาที่ตายฯ

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์