กวีประชาไท:

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

⦿ เมื่อสังคมบ่มหนองในคลองเน่า
จึงต้องเข้ารับพิษวินิจฉัย
กี่หมื่นคำย้ำตอกล้วนบอกนัย
วิปริตผิดบรรลัยไปทั้งปวง

⦿ ไปเถอะนะ สู่สวรรค์ชั้นเมฆขาว
ไปเป็นดาวแสงโรจน์ยังโชติช่วง
คอยระยิบหยดพื้นอีกหมื่นดวง
ส่งต่อการถามทวงอยุติธรรม

⦿ ไปเถอะสู่สวรรค์ชั้นดารณี
เมื่อโลกนี้แท้นรกแสนตกต่ำ
ขลักด้วยอมนุษย์สุดใจดำ
คืนธาตุไฟดินลมน้ำ, จงสู่เสรี

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์