กวีประชาไท: เคหสถานชุมนุม

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เริ่ม ! ฝูงชนประท้วงว่อนโลกออนไลน์
ปักหมุดหมาย Prime Time ความรู้สึก
กลั่นออกมาเถิดมโนธรรมสำนึก
นี่คือการประกาศศึกระลึกถึงกัน

ชูป้ายถ่ายรูปจู่โจมโหมข้อความ
บอกเล่าตั้งคำถามพล่ามอย่างสร้างสรรค์
tweet & post ส่งเสียงพร้อมเพรียงพลัน
ดันติดอันดับTopTrend #MobFromHome

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์