กวีประชาไท: หนึ่งเครือข่าย หลายองค์กร

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

แนวร่วม-สหภาพ-พรรค-กลุ่ม-คณะบุคคล
รวมกำลังพลมัธยมอุดมศึกษา
ประเดี๋ยวประด๋าวชุมนุมกุมภามีนา
Post-JUNTA อภิปรายไม่ไว้วางใจ

ส่งเสียงเคียงข้างประชาชั้นสามัญ
ประสานกันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว
อุทิศจิตวิญญาณเพื่อประชาธิปไตย
ภายใต้หัวใจสิทธิมนุษยชน

ยังแสวงจุดร่วม-สงวนจุดต่าง
ขบวนการเดินทางในระยะหวังผล
ไม่สนับสนุนทุกความรุนแรงต่อมวลชน
ก้าวข้ามให้ผ่านพ้นจนสังคมเปลี่ยนแปลง

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์