COVID-19 : 17 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 คน ย้ำไม่ได้บังคับผู้ประกอบการลงทะเบียน 'ไทยชนะ'

17 พ.ค. 2563 ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 คน เป็นนักศึกษาที่เดินทางกลับจากปากีสถานและอียิปต์ รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,028 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 56 คน รักษาหาย 1 คน รวมรักษาหายสะสม 2,856 คน ย้ำไม่ได้บังคับผู้ประกอบการลงทะเบียน 'ไทยชนะ' แต่ขอความร่วมมือใช้งานเพื่อตรวจสอบความหนาแน่นร้านค้า สะดวกติดตามความเสี่ยง COVID-19 ก.คลัง รับร้องเรียนเงินเยียวยาถึง 29 พ.ค. ผ่าน 3 แบงก์รัฐ แนะ 4 กลุ่ม ไม่ต้องเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง 

17 พ.ค. 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ว่าไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 คน สะสม 3,028 คน เสียชีวิตคงที่ สะสม 56 คน หายป่วยแล้ว 2,856 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 116 คน สำหรับผู้ติดเชื้อใหม่เป็นนักศึกษาชาย 3 คน กลับจากปากีสถาน 1 คน เมื่อวันที่ 7 พ.ค. และกลับจากอียิปต์ 2 คน เมื่อวันที่ 8 พ.ค. โดยทั้งหมดเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ 5 อันดับแรก คือ การสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า ทำงานในสถานที่เสี่ยง สนามมวย คนไทยกลับจากต่างประเทศ และสถานบันเทิง ส่วนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบปัจจัยเสี่ยง คือ ศูนย์กักกัน การค้นหาเชิงรุก การสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า ผู้เดินทางกลับจากประเทศ และไปในสถานที่ชุมนุมชน ตลาดนัด

ขณะนี้ทั่วโลกติดเชื้อ COVID-19 สะสม 4,720,196 คน อาการหนัก 44,827 คน เสียชีวิต 313,220 คน หรือ 6.6% โดยสหรัฐฯ ติดเชื้อมากที่สุด 1,507,773 รองลงมาสเปนติดเชื้อ 276,505 คน และรัสเซีย 272,043 คน ส่วนในเอเชีย อินเดียติดเชื้อเพิ่ม 4,864 คน สะสม 90,648 คน สิงคโปร์ติดเชื้อเพิ่ม 465 คน สะสม 27,356 คน บังกลาเทศติดเชื้อเพิ่ม 930 คน สะสม 20,995 คน

ส่วนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ไม่ติดอยู่ 10 อันดับแรก ส่วนการตรวจสอบกิจการและกิจกรรม 20,204 แห่ง เมื่อวานนี้ (16 พ.ค.) พบปฏิบัติไม่ครบถ้วน 51 แห่ง หรือ 0.25% และไม่มีกิจการ หรือกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

ย้ำไม่ได้บังคับผู้ประกอบการลงทะเบียน 'ไทยชนะ'

ขณะที่การลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะนั้น ไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เป็นการขอความร่วมมือเพื่อให้รับทราบความแออัด หรือหนาแน่นของผู้ใช้บริการ และการตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ข้อมูลเวลา 11.00 น. มีผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว 26,736 ร้านค้า ส่วนใหญ่ในพื้นที่ กทม. ชลบุรี และนนทบุรี ส่วนผู้ใช้บริการให้สแกนคิวอาร์โค้ดเมื่อเข้าออกร้าน หรือใช้บริการ หากพบการติดเชื้อจะอำนวยความสะดวกและจำกัดวงสอบสวนโรค แตกต่างจากแอพพลิเคชั่นหมอชนะที่ใช้ตรวจสอบความเสี่ยงของบุคคลและสถานที่

นอกจากนี้ ยังแอพพลิเคชั่นไลน์ไทยชนะ และสายด่วน 1119 ให้ผู้ประกอบการและประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ก.คลัง รับร้องเรียนเงินเยียวยาถึง 29 พ.ค. ผ่าน 3 แบงก์รัฐ แนะ 4 กลุ่ม ไม่ต้องเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. 2563 โดยขอแนะนำว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน 4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วและเป็นการดำเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้น ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จำนวนประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและกำหนดจะโอนเงินเยียวยาในวันอังคารที่ 19 พ.ค. 2563 จำนวน 590,000 ราย ส่วนที่ยังคงเหลืออีก 430,000 ราย โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม

3. กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค. 2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาวันพุธที่ 20 พ.ค. 2563โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ”

4. กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2563 ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3572 (ในวันและเวลาราชการ)

บช.น. เผยปริมาณรถย่านห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

พลตำรวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งออกมาตรวจสอบการจราจรบริเวณถนนพระราม 1 ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าพารากอน ระบุว่าหลังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำให้ปริมาณรถตามถนนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20 จากช่วงปกติ ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาประเมินว่ามีปริมาณรถเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น แต่เชื่อว่าช่วงบ่าย จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้น จึงได้สั่งการให้ตำรวจจราจรเตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกการจราจรทางเข้าออกห้างสรรพสินค้า โดยประสานงานกับทางห้างสรรพสินค้าต่างๆเพื่อจัดการจราจรให้เกิดความคล่องตัวที่สุด ขณะที่รอยต่อกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่พบปัญหาการจราจร ส่วนจุดที่มีปริมาณการจราจรมากที่สุดคือถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ด้านหน้าตลาดนัดสนามหลวง 2

ที่มาเรียบเรียงจาก Thai PBS [1] [2] [3] | สำนักข่าวไทย [1] [2]

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์